עמוד:269

תמורות במרחב הכפרי ובענף החקלאות במדינות הפחות מפותחות קיים קושי בהצגה כללית של התמורות במרחב הכפרי של המדינות הפחות מפותחות , מפני שהאוכלוסייה הנדונה היא אוכלוסייה עצומה , המונה כ2- מיליארד בני אדם ( נכון ל . ( 2007- נוסף על כך קיימת שונות גדולה בין המדינות הנכללות בקבוצת המדינות הפחות מפותחות , והפערים - בין המדינות המצויות בראש טבלת הפיתוח לבין המדינות התת מפותחות המצויות בתחתית הטבלה - גדולים מאוד . לדוגמה - אחד ממדדי הפיתוח של מדינות העולם הוא שיעור המתגוררים בכפרים . בשנת 2010 כ 36 % - מתושבי ארמניה ( הנמצאת בראש רשימת המדינות הפחות מפותחות ) חיו בכפרים , וכ 83 % - מתושבי ניז'ר ( הנמצאת בתחתית הרשימה ) חיו בכפרים . הבדלים אלו באים לידי ביטוי גם בשיעור התושבים הכפריים העוסקים בחקלאות : בעוד שבדרום אסיה כ 40 % - מן הכפריים עוסקים בחקלאות , הרי שבאפריקה כ 70 % - מתושבי הכפרים עוסקים בחקלאות ( נכון ל . ( 2007- בעקבות האמור לעיל , בהקשרים כלכליים מסוימים ובעיקר בקשר לחקלאות , מקובל כיום למיין את המדינות הפחות מפותחות לשלוש קבוצות : קבוצת המדינות התת מפותחות : במדינות אלו החיים בכפר קשים ומלווים במצוקת אבטלה , עוני , ולעתים קרובות גם בתופעות של תת תזונה וחרפת רעב . חלק ניכר מתושבי הכפרים עוסק בחקלאות קיום מסורתית , ואין להם יכולת כלכלית להיעזר בהישגי הטכנולוגיה . בקבוצה זו כלולות רוב מדינות אפריקה וכמה ממדינות אסיה ( בהן פקיסטן ואפגניסטן . ( קבוצת המדינות הפחות מפותחות : במדינות אלו מורגשת השפעת המהפכה הירוקה ( עוד בנושא - בפרק הבא ) ומתקיים בהן מעבר לחקלאות מסחרית . גם במדינות אלו האזורים הכפריים סובלים מעוני , אם כי חמור פחות מן העוני השורר במדינות התת מפותחות . בקבוצה זו כלולות רוב מדינות דרום אמריקה , דרום מזרח אסיה , מרכז אסיה , דרום אפריקה וצפונה . קבוצת המדינות בכלכלת מעבר : מדינות שכלכלתן נמצאת במעבר מכלכלה המנוהלת באופן ריכוזי - לכלכלת שוק , שבה יש מקום מרכזי ליזמים פרטיים . בעבר ניהל השלטון במדינות אלה את כל ענפי הכלכלה , ובכללם את ענף החקלאות , ותושבי המדינה היו שכירים שקיבלו את משכורתם . כיום , עם המעבר לכלכלת שוק , החקלאים ( כמו העובדים בענפי הכלכלה האחרים ) מתקיימים מן הרווחים ממכירת התוצרת החקלאית . התוצאה היא מעבר מהיר מחקלאות קיום לחקלאות מודרנית , והחקלאים מפסיקים לגדל גידולים שאין להם ערך מסחרי . ועוד תוצאה : שכר העבודה במדינות אלו הולך ועולה , והן מאבדות את כושר התחרות שלהן מול תוצרת חקלאית ממדינות אחרות . המדינות הנמנות עם קבוצה זו הן מדינות מזרח אירופה ומרכזה וכמה מדינות באסיה , כמו סין , הודו , קמבודיה ווייטנאם . בסקירת התמורות במרחב הכפרי כמעט שלא נעסוק במדינות המצויות בכלכלת מעבר . נתמקד במדינות הפחות מפותחות והתת מפותחות . רוב תושבי המרחב הכפרי במדינות הפחות מפותחות והתת מפותחות חיים חיי עוני . הכנסתם היומית של כ800- מיליון בני אדם מתושבי כדור הארץ היא פחות מ2- דולרים , רובם הגדול חי בכפרים במדינות הפחות מפותחות , ובעיקר במדינות התת מפותחות . אין להם מזון בטוח לקיומם , אין להם נגישות למים נקיים , והם האוכלוסייה הפגיעה ביותר לאסונות טבע ולשינויים הנגרמים מהתחממות כדור הארץ ומהתפשטות תהליכי המדבור . לתושבי הכפרים במדינות אלו אין אמצעים מתאימים להתמודד עם אסונות טבע , כמו שיטפונות או בצורות , בני אדם רבים מתים עקב האסונות האלה , ורבים מאבדים את ביתם ואת מקור פרנסתם . חקלאות קיום ( חקלאות מסורתית , חקלאות מחיה : ( חקלאות שבה חלק גדול מהתוצרת החקלאית משמש לצריכה של החקלאים ובני משפחתם , ורק חלק מהתוצרת מיועד לשיווק . היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר ובדקו את הטענה הזאת : במדינות שרמת הפיתוח שלהן נמוכה רוב התושבים מתגוררים בכפרים - ולהיפך : במדינות שרמת הפיתוח שלהן גבוהה רוב התושבים מתגוררים בערים . הסיקו מסקנות מן הבדיקה והביאו נתונים להוכחת מסקנותיכם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר