עמוד:263

תמורות במרחב הכפרי בעולם המפותח כיום קיימים הבדלים גדולים בין התהליכים המתרחשים במרחב הכפרי במדינות המפותחות לבין התהליכים המתרחשים במרחב זה במדינות הפחות מפותחות . לפיכך נדון בנפרד בשינויים המתרחשים בכל אחת מהקבוצות . החקלאות במדינות המפותחות היא ברובה חקלאות מסחרית ( מודרנית ) . ענף החקלאות במדינות אלו נתון בעשורים האחרונים במשבר כלכלי מתמשך , שאת תוצאותיו אפשר לראות בתמורות החלות במרחב הכפרי . משבר ענף החקלאות המשבר בענף החקלאות קשור להתפתחויות טכנולוגיות , לשינויים במדיניות התמיכה הממשלתית , וגם לתהליכים כלכליים גלובליים . האצה בהתפתחויות הטכנולוגיות החקלאיות בעשורים האחרונים הביאה להיווצרות של מעין מעגל קסמים : הטכנולוגיה גרמה להתייעלות הייצור ולהגדלת התוצרת החקלאית , אבל הכמויות והעודפים גורמים לירידת מחירים . כדי להגדיל את הרווחים , החקלאים מזרימים לשוק כמות גדולה יותר של תוצרת . אבל כמות גדולה זו גורמת לירידה נוספת של המחירים - וחוזר חלילה . ? . 1 א . ערכו רישמה של 10 מוצרים , שהם לדעתכם בעיל סף כניסה נמוך וטווח מוצר נמוך , ורישמה של 10 מוצרים , בעיל סף כניסה גבוה וטווח מוצר גבוה . הסבירו לצד כל מוצר מדוע כללתם אותו באחת הרישמות . ב . באיול דרכים אפשר להכניס ילישוב קטן מוצרים וישרותים בעיל סף כניסה גבוה ? ג . נוסף על הדוגמאות המובאות לעיל - לגורמים המשפיעים על מיקומם של יישובים ועל גודלם - מצאו עוד דוגמה אחת לפחות של יישוב , שאינו מתאים למסקנות הנובעות מן התאוריה של קריסטלר . הסבירו . . 2 הגאוגרף והחוקר אולמן בחן את המדרג היישובי בצפון-מזרח אנגילה וריכז את נתוניו בטבלה שלמעלה . א . תארו את הקשר בין מספר היישובים באזור לבין גודלם . ב . הסבירו את הממצאים לאור התאוריה של קריסטלר . ג . מצאו באטלס אזור כפרי במקום כלשהו בעולם - המוכיח את הקשר בין מספר היישובים באזור לבין גודלם . חקלאות מסחרית ( מודרנית : ( חקלאות שתוצרתה מיועדת בעיקר לשיווק ( שיווק בשווקים מקומיים או ייצוא אל מחוץ למדינה ) - ולא לצריכה עצמית . מכון חליבה אוטומטי בקיבוץ נווה אור , המאפשר צמצום מספר העובדים והגברת תפוקת החלב . כל המידע לגבי מצב הפרה , כמות החלב ואיכותו , עובר תוך כדי חליבה למחשב מרכזי , וזה מנפיק לרפתנים דוחות וגרפים המאפשרים להם לנהל את הרפת באופן מקצועי ויעיל

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר