עמוד:262

תאוריית המקומות המרכזיים של קריסטלר תאוריה נוספת - המנסה להסביר את המדרג והתפרוסת של היישובים במרחב נתון - התאוריה של ולטר קריסטלר , גאוגרף וכלכלן גרמני , שפיתח בשנות ה30- של המאה ה20- את " תאוריית המקומות המרכזיים . " התאוריה מבוססת על הקשרים הכלכליים שבין הערים , המשמשות כמקומות מרכזיים למסחר ולמתן שירותים , לבין היישובים האחרים במרחב . הנחת היסוד של קריסטלר הייתה שעקרונות כלכליים קובעים את הנתונים האלה : קיומם של יישובים בסדר גודל שונה . מספרם של היישובים בכל סדר גודל . היקף המוצרים והשירותים בכל יישוב , לפי גודלו . המרחק שבין היישובים . קריסטלר ביסס את התאוריה על שני עקרונות כלכליים : סף כניסה וטווח מוצר . לכל מוצר יש " סף כניסה , " כלומר - יש צורך באוכלוסייה מינימלית הצורכת את המוצר , כדי שמבחינה כלכלית יהיה כדאי למכור אותו . למשל - ללחם , מוצר הנצרך יום יום , יש סף כניסה נמוך , והוא יימכר בכל יישוב - אפילו ביישוב הקטן ביותר . לעומת זאת לרהיטים , הנרכשים אחת לכמה שנים , יש סף כניסה גבוה , והם יימכרו רק במקום גדול , שיש בו די צרכנים - על מנת שגם אם כל אחד מהם רוכש רהיטים אחת לכמה שנים , הרי שיחד הם יאפשרו לחנות להתקיים באופן רווחי . לכל מוצר יש גם " טווח מוצר , " כלומר - מרחק שאנשים מוכנים לעבור כדי לרכוש אותו . לדוגמה - למכוניות יש טווח מוצר גבוה : אנשים מוכנים לעבור מרחק רב כדי לרכוש מכונית בעיר הגדולה . אבל אותם אנשים לא יהיו מוכנים לנסוע רחוק כדי לקנות מוצרי חלב . למוצרי חלב - טווח מוצר נמוך . מכאן נובעות המסקנות של קריסטלר : . 1 ביישובים קטנים יימכרו על פי רוב מוצרים בעלי סף כניסה וטווח מוצר נמוכים , וביישובים גדולים יימכרו גם מוצרים בעלי סף כניסה וטווח מוצר גבוהים . . 2 בכל מדינה יש מספר גדול של יישובים קטנים , מספר קטן יותר של יישובים בינוניים - ועוד פחות מזה ערים גדולות ( כלומר : קיים יחס הפוך בין גודל היישובים לבין מספרם . 3 . ( המרחב שממנו באים צרכנים לערים גדולות - גדול יותר מהמרחק שממנו באים צרכנים ליישובים קטנים . בערים גדולות נמכרים מוצרים בעלי סף כניסה גבוה , והצרכנים מוכנים לעבור דרך ארוכה על מנת לרכוש אותם . משמעות הדבר - שטווח המוצר של המוצרים הנמכרים בעיר הגדולה הוא גבוה . . 4 ככל שהיישוב גדול יותר , ונמכרים בו מוצרים בעלי סף כניסה וטווח מוצר גבוהים יותר , כך המרחק בינו לבין יישוב דומה לו בגודלו ובתפקודו יהיה גדול יותר . התאוריה של קריסטלר הציגה את מיקומם של היישובים ואת גודלם כתולדה של יעילות כלכלית מרבית , וכך יצרה תשתית להבנת תפרוסת היישובים במרחב והתפתחות המדרג היישובי . בעבר שימשה תאוריה זו בסיס לתכנון של מערכות יישוביות ומרחבי מסחר חדשים באנגליה , בהולנד וגם בישראל ( פיתוח חבל תענך , חבל עדולם וחבל לכיש . ( כיום , בעקבות ההתפתחות העצומה של הטכנולוגיה , התחבורה והתקשורת , ובעקבות תהליכי הגלובליזציה , השתנו הגורמים המשפיעים על מיקומם של יישובים , על גודלם ועל תפקודיהם . לדוגמה - השיפורים באמצעי התחבורה והאפשרות להוביל תוצרת חקלאית בקירור מאפשרים לפעילויות חקלאיות , שבעבר היו חייבות להיעשות בקרבת השווקים , להימצא הרחק ממרכזי הערים ; ניידות התושבים והביקוש לחנייה גורמים למוצרים רבים , שבעבר היו בעלי סף כניסה וטווח מוצר גבוהים ונמצאו רק בעיר הגדולה ( מקרר , טלוויזיה וכדומה ) להימצא היום במרכז המסחרי בלב יישוב כפרי המאפשר חנייה בשפע . סף כניסה : ביקוש מינימלי הדרוש כדי לקיים עסק או שירות ברווחיות . לדוגמה : שירותים ועסקים בעלי סף כניסה נמוך - גן ילדים , מרכול ; שירותים ועסקים בעלי סף כניסה גבוה - סוכנות למכירת רכב , אוניברסיטה . טווח מוצר : המרחק המרבי שאדם מוכן לעבור כדי לרכוש מוצר או שירות מסוים .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר