עמוד:258

שטחי החקלאות של הכפר משתרעים , על פי רוב , על פני שטח גדול מן השטח הבנוי . שטחי השדות , המטעים , המרעה , ברכות הדגים וכדומה יכולים להגיע למאות ואף לאלפי דונמים . שטחים אלו מגדילים את שטח היישוב . מבנה היישוב הכפרי קשור לגודל האוכלוסייה . בגלל מספר התושבים הקטן ושטחו הנרחב של היישוב - על כל יחידת שטח מתגוררים אנשים מעטים , וצפיפות האוכלוסייה היא לרוב נמוכה : מספר מבני המגורים קטן , ובדרך כלל אלו הם בתים צמודי קרקע בני קומה אחת או שתיים בלבד , הבנויים במרחק ניכר זה מזה . בכפרים רבים ברחבי העולם הבתים בנויים מחומרים טבעיים המצויים בסביבתם - טיט , קש , עץ , אבן וכדומה - ולפיכך הם נראים כחלק בלתי נפרד מהנוף . גודל האוכלוסייה מכתיב גם את מגוון השירותים ביישוב . ביישובים כפריים קטנים אין די אוכלוסייה שתצדיק כלכלית כניסה של שירותים עם סף כניסה גבוה . משום כך , למשל , אפשר למצוא בכפרים חנויות מכולת מקומיות , אך לא יימצאו בהם חנויות מכשירי חשמל או חנויות רהיטים , סניף בנק או בית קולנוע , בית ספר תיכון ועוד . תושבי הכפרים הקטנים נאלצים לנסוע לעיר הקרובה כדי ליהנות ממגוון רחב יותר של שירותים ומקומות בילוי . גם מספר מבני הציבור בכפרים מצומצם , ובדרך כלל אפשר למצוא בכפר מרכז מינהלי , מקום תפילה ומקום להתכנסות חברתית . אורח החיים הכפרי ביישוב קטן כולם מכירים את כולם , והם שבים ונפגשים לעתים קרובות בנסיבות שונות . לפעמים תושבי הכפר קשורים ביניהם בקשרי משפחה , ויש מקרים שבהם הכפר כולו אינו אלא משפחה אחת גדולה . יחסי הקרבה בין התושבים , העיסוק המשותף בחקלאות ומיעוט השירותים המצויים בתוך היישוב , מעודדים שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין בני הכפר . עם זאת המפגשים המרובים בין תושבי הכפר יוצרים לעתים גם סכסוכים ומריבות , שחלקם אף נגררים מדור לדור . העיסוק בחקלאות בעבר התפרנסו רוב תושבי הכפרים מחקלאות - וזהו המצב גם כיום במדינות הפחות מפותחות . ואולם במדינות המפותחות החקלאות כבר איננה העיסוק העיקרי של אוכלוסיית הכפרים . עם זאת עדיין אפשר לומר , שבעולם כולו רוב החקלאים חיים ביישובים כפריים ומספקים את רוב המזון של אוכלוסיית העולם . העיסוק בחקלאות משפיע על שימושי הקרקע ביישובים הכפריים . ביישובים אלו קיים עירוב של שימושי הקרקע , ואין הפרדה בין מבני המגורים למבני המשק החקלאי . ביישובים כפריים רבים השדות נושקים לבתי היישוב , ומבני משק חקלאיים ( מחסנים , רפתות , לולים ועוד ) סמוכים למבני המגורים . במדינות פחות מפותחות רבות - מבנה המגורים משמש לעתים קרובות גם כמקום לאחסון התוצרת החקלאית וללינת בעלי החיים . סף כניסה : ביקוש מינימלי הדרוש כדי לקיים עסק או שירות ברווחיות . לדוגמה : שירותים ועסקים בעלי סף כניסה נמוך - גן ילדים , מרכול ; שירותים ועסקים בעלי סף כניסה גבוה - סוכנות למכירת רכב , אוניברסיטה . ציור של הצייר הגרמני פול קוסטר . ( 1931-1855 ) ציירים רבים בחרו לצייר את נופי הכפר ואת אורח החיים הכפרי , וראו בכפר מקום אידילי ופסטורלי ( מהמילה האנגלית , pasture שמשמעה "מרעה ( " כפר בעמק הדאדס בדרום מרוקו . הבתים בכפר זה הם בתי קומות הבנויים מאבן חול , ואין בו כמעט שירותים , חנויות ומקומות בילוי

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר