עמוד:231

ובהן מתרחש כ 95 % - מכלל הגידול העירוני בעולם . על פי התחזיות , בשנת 2050 צפויים להתגורר בערי המדינות , שהן כיום פחות מפותחות , 5 . 3 מיליארדים מתושבי העולם - ובאסיה לבדה יתגוררו 3 . 3 מיליארדי תושבים עירוניים . האוכלוסייה העירונית במדינות המפותחות לעומת זאת צפויה לגדול רק מעט : מ900- מיליון תושבים ב2005- ל 1 . 1- מיליארד ב . 2050- למעשה בערים רבות במדינות אלו האוכלוסייה לא רק שאינה גדלה , היא אף מצטמקת . ואלו הם הגורמים לצמיחתן של ערי הענק במדינות הפחות מפותחות : ריבוי טבעי גבוה - במדינות הפחות מפותחות הריבוי הטבעי עודו גבוה יחסית , ובחלקן אוכלוסיית המדינה גדלה פי 3 ויותר מאז . 1950 הריבוי הטבעי גבוה במיוחד בערים , בשל שירותי הבריאות המצויים בהן ( מצומצמים אמנם , אך טובים יותר מאשר בכפרים ) המסייעים להפחתת שיעורי התמותה . זאת ועוד : רבים מן המהגרים לעיר הם צעירים , בגיל הפריון , והם תורמים לשיעורי הילודה הגבוהים בעיר . הגירה גדולה מן הכפר אל העיר - הגירה זו נובעת מן השילוב בין גורמי המשיכה של העיר ובין גורמי הדחיפה מן הכפר . עיר ראשה - במדינות פחות מפותחות רבות מצויה עיר ראשה , המרכזת את רוב הפעילות הכלכלית במדינה , והיא בעלת עוצמה פוליטית וחברתית . ערי ראשה גדלות בקצב מהיר והופכות לערי ענק ( עוד על ערי ראשה - בפרק הראשון ביחידה זו . ( התפשטות מרחבית - ההתפשטות המרחבית של העיר " בולעת" אזורים כפריים בסביבתה , וכך תושבים רבים שלא "זזו" ממקומם נעשים עירוניים . עיור יתר עקב ממדי הגידול המהירים של הערים במדינות הפחות מפותחות מתרחש בהן תהליך המכונה " עיור יתר" , המקשה על הרשויות לנהל כראוי את ענייני העיר ולפתח את המערכות העירוניות בהיקף המתאים לקצב גידול האוכלוסייה . להלן הקשיים המתלווים לעיור יתר . צפיפות גבוהה הגידול המהיר במספרם של תושבי הערים גורם לערים במדינות הפחות מפותחות להיות הצפופות בעולם . ערכי הצפיפות אינם פשוטים לחישוב כי מספרם המדויק של התושבים אינו ידוע , ורבים מהמוני המהגרים לערים אינם רשומים במרשמי התושבים . זאת ועוד : גורמי משיכה להגירה : גורמים המושכים אנשים להגר ליעד מסוים , לדוגמה : אפשרויות תעסוקה רבות , שירותי חינוך ובריאות מגוונים וברמה גבוהה , סובלנות חברתית ופוליטית . גורמי דחיפה להגירה : גורמים הדוחפים אנשים לעזוב מקום מסוים ולהגר למקום אחר . לדוגמה : אסונות טבע , אבטלה , שירותים ציבוריים ברמה נמוכה , מחסור בדיור . עיור יתר : מצב של גידול אוכלוסייה מהיר שבו פיתוח המערכות העירוניות למיניהן - תשתיות , מקומות עבודה , דיור , שירותים וכדומה - אינו מצליח להדביק את קצב גידול האוכלוסייה ; המערכות העירוניות אינן מתפקדות - ולתושבים נגרם סבל רב . גידול אוכלוסייה מהיר במבחר ערים במדינות פחות מפותחות

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר