עמוד:228

לסיכום : הדגמים שהוצגו פותחו במחצית הראשונה של המאה הקודמת בידי חוקרים אמריקנים שהשתייכו ל"אסכולת שיקגו" - שהאמינה באידאולוגיית השוק החופשי וראתה בגורם הכלכלי את הגורם המרכזי בעיצוב המרחב . אלא שמה שהיה תקף בזמנו לשיקגו ולערים אמריקניות אחרות לא היה תקף כבר אז לערים במקומות אחרים בעולם - הן במדינות מפותחות אחרות , דוגמת ערי אירופה , הן במדינות פחות מפותחות . היום ידוע גם כי גורמים רבים , מעבר לכוחות השוק , משפיעים על המרחב העירוני . זאת ועוד : מאז חלו שינויים רבים גם בערים האמריקניות , ובעקבות התפשטות העיר במרחב והיווצרותם של אזורים מטרופוליניים , נהוג להתייחס למערך שימושי הקרקע בהקשר רחב יותר . החל בשנות ה90- של המאה ה20- החוקרים לא מחפשים עוד סדרת גורמים אחידה לכל ערי העולם מתוך הבנה כי המציאות מורכבת , משתנה כל העת ותלויה בגורמים רבים . לפיכך החוקרים מתמקדים באזורים , מדינות וערים מסוימים . כיום עומדים לרשותם נתונים רבים , זמינים ומעודכנים על שימושי הקרקע בעיר , וטכנולוגיות המידע המתקדמות מסוגלות לעבד את המידע בדרכים רבות . ממצאים ואמצעים אלו מאפשרים פיתוח של דגמים מדויקים , מפורטים ומורכבים יותר . ? . 1 עיינו בגרפים הבאים המתארים את צפיפות האוכולסייה ביחס למרחק מן העיר במבחר ערים בעולם . א . תארו את הקשר בין צפיפות האוכולסייה למרחק ממרכז העיר והסבירו את הגורמים ול . ב . הביאו דוגמאות לערים ישש בהן חריגה מקשר זה . תארו את החריגות והעול השערות לגבי סיבותיהן . ג . באיול ערים צפיפות האוכולסייה היא הנמוכה ביותר ? ישמו לב לציר ה . x- שערו את הסיבות לכך . צפיפות האוכלוסייה ( להקטר ) באזור הבנוי במטרופולינים נבחרות ביחס למרחק ממרכז העיר ( בק"מ ) מפה ממוחשבת של העיר ברצלונה בספרד

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר