עמוד:210

מרחב המגורים והתמורות המתרחשות בו אזורי המגורים משתרעים על פני השטח הנרחב ביותר בעיר . באזורים אלו הנוף הבולט הוא בתי המגורים , ולצדם - השירותים החיוניים לתושבים , ובהם גני ילדים , בתי ספר , חנויות מכולת , גינות ציבוריות , קופות חולים , סניפי דואר וכדומה . בכל עיר קיימים הבדלים ניכרים בין אזורי המגורים : בצפיפות הבנייה , בגובה הבנייה , בסגנונה ובאיכותה , ברמת התחזוקה , ברמת השירותים , בהיקף השטחים הפתוחים ועוד . אחד ההבדלים הבולטים בין אזורי המגורים הוא ההבדל בין בנייה רוויה לבין בנייה צמודת קרקע . בקרבת המע"ר יימצאו על פי רוב בניינים גבוהים בבנייה רוויה כי שם הקרקע היא עדיין היקרה ביותר בעיר ; הבנייה של בתי מגורים נמוכים צמודי קרקע מאפיינת את הפרוורים שבשולי העיר , שם הקרקע היא הזולה ביותר בעיר . אחד המאפיינים הבולטים של העיר המודרנית , ובעיקר של הערים הגדולות , הוא השונות החברתית והתרבותית הגדולה של האוכלוסייה המתגוררת בה . שונות זו היא חלק מקסמה של העיר , שיש בה מרחב מחייה והכרה לקבוצות אוכלוסייה מגוונות . לעתים קרובות נוצרים בעיר אזורי מגורים השונים אלה מאלה באופי אוכלוסייתם : שכונות מפוארות ושכונות עוני , שכונות שמרבית תושביהן צעירים ואחרות שמרבית תושביהן מבוגרים , שכונות של מהגרים מארצות מוצא שונות ועוד . כל שכונה משקפת את תכונות האוכלוסייה המתגוררת בה , ובכל אחת מתפתחים שירותים בהתאם לצורכי תושביה . תופעה זו של אוכלוסיות המתגוררות באזורי מגורים נפרדים במרחב מכונה "בידול מרחבי" . הבידול המרחבי יכול להיווצר מתוך רצון , והוא יכול לצמוח מתוך מנגנון השוק הגורם לדחיקתן של אוכלוסיות חלשות למרחבים נפרדים . דחיקה זו נקראת " הדרה מרחבית , " והיא מתארת את היחסים בין קבוצות האוכלוסייה החזקות בעיר , שהן בדרך כלל הקבוצות הדומיננטיות השולטות בתרבות ובכלכלה העירונית , לבין קבוצות מיעוט חלשות . תופעה אחרת הקשורה לבידול היא תופעת הבידול החברתי . בידול זה מתקיים בתוך מרחב אחד - ואינו נראה לעין : שתי קבוצות אוכלוסייה או יותר , שונות זו מזו במאפיינים חברתיים , חיות באותו אזור מגורים - אך כמעט שאינן מקיימות ביניהן קשרים חברתיים או אחרים . מהם הגורמים להיווצרות בידול מרחבי ? בידול מרחבי משקף את רצונו הטבעי של כל אדם להשתייך לקבוצת אוכלוסייה התואמת את זהותו הכלכלית , התרבותית והחברתית . הוא מסייע ביצירת תחושה קהילתית ומאפשר לקבוצות מיעוטים לקיים את המסורות התרבותיות שלהן במרחב שבו הן מרגישות בנוח . בידול מרחבי מאפשר לקהילה להתאגד , לצבור כוח פוליטי , ולעתים גם לתבוע הכרה , זכויות והטבות מן הרשויות העירוניות . בידול מרחבי מסייע להתפתחותם של קשרים חברתיים , מקצועיים ועסקיים , וגם להקמתם של מוסדות קהילתיים . במקרים אחרים הבידול המרחבי יכול לתרום לקיבוע מצב חברתי וכלכלי ול"תיוג" האוכלוסייה המתבדלת . בידול מרחבי של קבוצות אוכלוסייה נובע לעתים מחשש מפני " האחר" - אותם קבוצות ויחידים שאינם שייכים לקהילה ואינם חולקים את אותה מערכת ערכים , אמונות וסגנון חיים . לעתים "האחר" נתפס כאיום על חברי הקבוצה , והוא מעורר בהם חשש ופחד . בנייה רוויה : בניין בן שתי קומות ומעלה , הרשום כבית משותף , שיש בו ארבע יחידות דיור לפחות - בכל קומה יחידת דיור אחת לפחות . בנייה צמודת קרקע : בנייה נמוכה לצורכי מגורים , הנמכרת יחד עם חלקת קרקע המשמשת על פי רוב כגינה . בנייה צמודת קרקע אופיינית לפרוורים . בידול מרחבי : ( segregation ) מצב שבו קבוצת אנשים בעלי מאפיינים משותפים , כגון דת או מוצא אתני , מתגוררת באזור מסוים , בנפרד מקבוצות אוכלוסייה אחרות . מאפייני הקבוצה באים לידי ביטוי במרחב שבו היא מתגוררת . בידול חברתי : מצב שבו שתי קבוצות אוכלוסייה או יותר , השונות זו מזו במאפיינים חברתיים , חיות באותו אזור מגורים - אך אינן מקיימות ביניהן קשרים חברתיים או אחרים .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר