עמוד:197

מערך שימושי הקרקע הוא תוצר הפעולות וההחלטות של גורמים שונים הפועלים במרחב העירוני : הרשויות ומתכנני הערים , מן הצד האחד ; וכוחות השוק הכוללים את יזמי הבנייה , בעלי ההון , בעלי הקרקע , בעלי העסקים , המפעלים , החנויות ותושבי העיר , מן הצד האחר . לעתים יש לאחד הגורמים השפעה רבה מזו של האחרים על מערך שימושי הקרקע בעיר . יש הטוענים כי בימינו ליזמים ולבעלי ההון יש השפעה עצומה על ההחלטות הקובעות מה יהיו שימושי הקרקע בעיר , כיצד ייראו פניה ואפילו מה יהיה אופייה ואופי אוכלוסייתה . אחרים טוענים כי על אף העלייה בהשפעתו של המגזר הפרטי עדיין יש לרשויות העיר והמדינה השפעה רבה על מערך שימושי הקרקע . בעשורים האחרונים מקובל בערים רבות לשתף את הציבור ואת בעלי האינטרסים למיניהם בתכנון העיר ( עוד בנושא - ביחידה 1 פרק ראשון . ( הגורמים הפועלים במרחב העירוני ומקבלים החלטות באשר למערך שימושי הקרקע פועלים בדרך כלל באופן עצמאי , אך החלטותיהם קשורות זו בזו ומשפיעות זו על זו . הרשויות ומתכנני הערים רשויות העיר מתוות את חזון העיר לטווח הקצר ולטווח הארוך . מתכנני העיר , המתמנים לתפקידם על ידי רשויות העיר , מפתחים תכנית מתאר , ובה נקבע מערך שימושי הקרקע ומערך התשתיות המתאימות לביצוע החזון . לדוגמה : המתכננים קובעים אילו שטחים בעיר ישמשו למגורים ואילו לתעשייה , היכן יימצאו שטחים פתוחים והיכן יעברו כבישים ראשיים ועוד . בידי הרשויות חוקים , תקנות ואמצעי ענישה שנועדו לסייע להן לאכוף את תכניות המתאר . נקודת המבט של המתכננים רחבה , והם מביאים בחשבון את מגוון ההשפעות שיש להחלטותיהם על העיר ועל תושביה . כוחות השוק כוחות השוק במרחב העירוני פועלים על פי עיקרון של היצע וביקוש . אמנם גם כוחות השוק כפופים לתכניות המתאר של הערים , אך השפעתם הגדולה מביאה לעתים לשינויים בתכניות אלו . וזוהי השפעתם של כוחות השוק על המרחב העירוני בשני תחומים מרכזיים : מגורים - יזמים המקימים שכונות מגורים מתאימים את רמת הדיור שהם מציעים בהן להנחיות של תכנית המתאר , למחירי הקרקע , למידת הנגישות של המקום ולמחירי הנכסים הצפויים בשוק . תושבי העיר הרוכשים את הדירות מבקשים למצוא תנאי מגורים טובים ככל שהם יכולים להשיג באמצעים העומדים לרשותם : שטח מגורים מתאים , שירותי קהילה רצויים , קרבה למקום העבודה , סביבה ואוכלוסייה מתאימות . קשרי הגומלין שבין ההחלטות של היזמים ובין דרישותיהם של רוכשי הדירות הם המעצבים את אזורי המגורים בעיר . תעשייה ומסחר - היזמים ובעלי העסקים , המפעלים והחנויות מחפשים מקום מתאים לפעילותם הכלכלית . הם מעוניינים שהוצאותיהם יהיו קטנות ככל האפשר והכנסותיהם גדולות ככל האפשר , והם מביאים בחשבון את עלות השימוש בקרקע , את גודל השטח שלו הם זקוקים , את גובה הארנונה שתדרוש הרשות המקומית ואת נגישות הקונים . תכנית מתאר : תכנית ארצית ( תמ"א , ( מחוזית ( תמ"מ ) או מקומית , ובה תכנון שימושי הקרקע העתידיים לכל שטחה של המדינה או לחלקים ממנה . תכניות המתאר עוסקות בשטחים הבנויים והפתוחים , במערכות התשתית , בהנחיות לבנייה ועוד . . 1 חפשו במקורות מידע שונים ומצאו : א . מה היה בעבר תפקודו של תאטרון החאן בירושילם ? ב . מה היה בעבר תפקודו של אזור הדוקלנדס בולנדון ? . 2 הביאו עוד שתי דוגמאות לישנויים בישמויש הקרקע בארץ או בעולם . . 3 הציגו שתי דוגמאות נוספות לתחרות בין ישמויש קרקע שונים בעיר . תחנת הרכבת ד'אורסיי בפריז הייתה פעילה בתחילת המאה ה , 20- אך פסקה לשמש בייעודה המקורי כשרציפיה לא התאימו עוד לרכבות הארוכות שנכנסו לשימוש . מבנה התחנה שופץ ונפתח בשנת 1986 כמוזאון לאמנות , המפורסם היום בכל העולם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר