עמוד:189

גורמי מיקום של ערים מאז ומעולם התפתחו ערים במקומות שבהם קיימים גורמי מיקום נוחים . יש ערים , שנסיבות הקמתן קשורות לתנאים הפיזיים של המקום ולאפשרויות הכלכליות המזומנות במקום הזה ; יש ערים שקמו במקום מסוים מסיבות היסטוריות או דתיות , ויש ערים שמיקומן נקבע משיקולים פוליטיים ומינהליים . לעתים אפשר להצביע על גורם מיקום מרכזי אחד , שהביא למיקומה של העיר במקום שבו הוקמה , אך לרוב מיקומה של עיר נקבע מתוך צירוף של גורמים שונים . לדוגמה : ערים רבות באירופה הוקמו לאורך נהרות , שהיו מקור למים ולמזון , שימשו נתיב תחבורה , הגנו על העיר - וסייעו לפרנסת התושבים . ואולם הקמתה של כל אחת מן הערים התבססה על עוד גורמי מיקום - פיזיים , היסטוריים , דתיים ואחרים . יש לציין כי במשך הזמן משתנים הגורמים שקבעו את מיקומה של עיר מסוימת בעת הקמתה , ובמקרים מסוימים השינוי פוגע בכלכלת העיר . למשל : ערים שונות שהוקמו לאורך נתיבי תחבורה ראשיים והתפרנסו ממתן שירותי דרך , נפגעו כשפחתה חשיבותה של הדרך שלצדה שכנו , כפי שקרה לדוגמה למצפה רמון עם סלילת כביש הערבה . אבל גם במקרים כאלו , שתנאי המיקום הראשוניים אינם עוד גורם חשוב לקיומה של העיר , לעתים קרובות מתפתחים במקום תנאי מיקום חדשים הפועלים כזרזי פיתוח . למשל : בעיר שהוקמה ליד מקום כרייתו של מחצב בעל ערך כלכלי , פותחו במשך הזמן מפעלי תעשייה שהשתמשו בו כחומר גלם . אותם מפעלי תעשייה אינם תלויים עוד בקיומו של המחצב , אך עצם קיומם גורם להמשך פיתוחה של העיר . במשך מרבית תקופות ההיסטוריה העירונית , גורמי המיקום של הערים השפיעו במידה רבה על פיתוחן , על מקורות הכלכלה שלהן ועל אופיין . כך התפתחו ערים מתמחות , שלהן פעילות מרכזית מסוג מסוים : ערי תעשייה , ערי מינהל , ערי תיירות , ערי נמל ועוד . מאז מחצית המאה ה , 20- בעקבות תהליכי הגלובליזציה , גוברת האחידות בין הערים , תופעת ההתמחות של ערים - נחלשת , ובערים הגדולות קיים מגוון כה רחב של ענפי תעסוקה , שקשה להצביע על התמחות המייחדת אותן . עם זאת תופעת הערים המתמחות קיימת במקומות שונים בעולם , בעיקר בערים קטנות . זאת ועוד : לעתים העיר מזוהה עם פעילות מסוימת , אף שאין זו הפעילות המרכזית המתרחשת בה . לדוגמה : העיר אוקספורד באנגליה ידועה בעולם כעיר אוניברסיטה , ואולם לצד האוניברסיטה מתרחשת בעיר פעילות תעשייתית ענפה . בסעיפים הבאים ייבחנו גורמי המיקום העיקריים , וכיצד הם יוצרים בערים מסוימות התמחות הבאה לידי ביטוי בנוף העירוני ובאופי העיר . גורמי מיקום : הסיבות להקמתו של אתר או יישוב , או לפיתוחו של אזור , במקום מסוים דווקא . גורמי המיקום כוללים שיקולים פיזיים , מינהליים , פוליטיים , דתיים ואף אידאולוגיים . עיר מתמחה : עיר שפעילות מסוימת ממלאת בה תפקיד מרכזי : עיר תעשייה , עיר תיירות , עיר נמל וכדומה . היום רוב הערים המתמחות הן ערים קטנות . קולג' בעיר אוקספורד באנגליה , אחת מערי האוניברסיטה המפורסמות בעולם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר