עמוד:186

תהליך הפירוור ראשיתו של תהליך הפירוור בסוף המאה ה , 19- בתקופה שאופיינה בערים תעשייתיות . התהליך קיבל תאוצה במחצית המאה ה , 20- והיום הוא מאפיין את רוב ערי העולם ( ולא רק את הערים המרכזיות של המטרופולינים . ( במשך רוב תקופות ההיסטוריה היה למגורים במרכז העיר יתרון בשל קרבתם של מקומות העבודה , אבל עם גידולן של הערים בתהליך העיור גברו החסרונות של המגורים במרכז העיר על יתרונותיהם . אנשים רבים יוצאים ממרכז העיר ופונים לפרוורים בשל הרעת תנאי החיים במרכזי הערים : העלייה במחירי הדיור , הצפיפות הגבוהה , ההידרדרות באיכות החיים , היקפי התנועה הגדולים , מפגעי זיהום האוויר והרעש , וההחרפה של בעיות חברתיות כגון עוני ופשע . לעומת התדמית השלילית שהלכה ונוצרה למרכזי הערים , מקובל לראות בפרוורים אזורי מגורים המעניקים לתושביהם איכות חיים גבוהה , הבאה לידי ביטוי בצפיפות מגורים נמוכה , באווירה כפרית ובשירותים ברמה גבוהה . פרוורי המגורים שהתפתחו בשולי הערים ואף מחוץ להן , הופיעו תחילה בערים המרכזיות בארה"ב , ומשם התפשטה התופעה לערים בכל רחבי העולם . ואולם גם היום פרוורי המגורים נפוצים בעיקר באמריקה ופחות באירופה . בראשיתם שימשו הפרוורים למגורים בלבד , לא היו בהם מקומות תעסוקה , ותושביהם נשארו תלויים במקומות התעסוקה ובשירותים של העיר המרכזית . אבל במשך הזמן התרחבו תהליכי הפירוור , ובמקומות רבים הפעילות הכלכלית שהייתה מרוכזת בתוך הערים , עברה תהליך של ביזור . תחילה התפתחו בפרוורים מוקדים כלכליים , מסחריים ותרבותיים עצמאיים , בעיקר עסקים עתירי שטח ומשרדים , ולאחר זמן , כאשר גם התעשייה יצאה מן הערים הגדולות לעבר השוליים ולעבר ערי השדה - התרחב תהליך הפירוור עוד יותר . התפתחותם והתפשטותם של הפרוורים במרחב מקבילים להתפתחויות בתחום התחבורה . הפרוורים הראשונים הוקמו לאורך נתיבי הרכבת וסביב תחנות הרכבת , וכשהומצאה המכונית וכבישים נסללו בערים , נבנו פרוורים גם בשטחים שבין נתיבי הרכבת . פריסתם הרחבה של הפרוורים מקשה על הפעלתה של תחבורה ציבורית , והרכב הפרטי נעשה אמצעי התחבורה העיקרי של תושביהם . ככל שרמת המינוע עולה והשימוש במכוניות מתרחב , כך נוספים לערים עוד פרוורים , שטח העיר גדל , נסללים עוד כבישים מהירים , ומוקמים מחלפים וגשרים , המאפשרים לתושבי הפרוורים להגיע את המרכזים המטרופוליניים . התפתחות השטח הבנוי של העיר

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר