עמוד:185

העיר המרכזית במטרופולין העיר המרכזית היא " הלב הפועם" של אזור המטרופולין . היא משמשת מרכז כלכלי ותרבותי למטרופולין כולה , ובה מצוי הריכוז הגדול ביותר במטרופולין של מקומות עבודה בתחומים שונים , שירותים מגוונים , מסחר ענף ומקומות בילוי רבים . מספר האנשים העוברים במשך היום והלילה בתחומיה של העיר המרכזית ומשתמשים בהיצע המגוון של השירותים הקיים בה - גדול פי כמה ממספר התושבים המתגוררים בה בקביעות . הערים המרכזיות הן במקרים רבים החלק העתיק של המטרופולין , ומחירי הדירות והעסקים בהן גבוה , אף על פי שרבים בהן האזורים הסובלים מהתיישנות , עזובה וניוון . השטחים הפתוחים בעיר המרכזית מועטים , עומס התנועה בה גדול ויוצר זיהום אוויר כבד . במקומות רבים רמת הפשיעה בערים המרכזיות גבוהה , ותחושת הביטחון האישי של התושבים נמוכה - לעומת המצב ביישובים שסביבה . ככל שמתרחקים מן העיר המרכזית לעבר יישובי הטבעות החיצוניות , אופיים של היישובים משתנה : אזורי המגורים והשטחים הפתוחים נרחבים יותר , מחירי הקרקע יורדים , ואיכות החיים עולה . מצב זה יוצר תנועה מתמדת של תושבים , בעיקר אנשים בעלי אמצעים ומשפחות צעירות עם ילדים , אל שולי העיר ואל יישובי הטבעות החיצוניות . לתהליך ההגירה ממרכזי המטרופולינים לעבר השכונות שבשולי הערים הגדולות קוראים " פירוור" . עקב תהליך הפירוור נותרת בעיר המרכזית אוכלוסייה " חלשה" - תושבים שהכנסתם נמוכה , מובטלים , קשישים ומהגרים . התהליך שבו העיר המרכזית מאבדת את חיוניותה לעומת שגשוגם של הפרוורים בולטת בעיקר בערים האמריקניות . ? . 2 השוו את דירוג המטרופוילנים הגדוולת בעולם ( 2009 ) לטבלת הריכוזים העירוניים הגדוילם בעולם ( 2007 ) שבעמ' . 175 מצאו את ההבדילם ושערו שתי סיבות לפחות להבדילם בין הנתונים . פירוור : תהליך של יציאת אנשים ממרכזי הערים אל שכונות - פרוורים - בשולי הערים או אל יישובים כפריים מחוץ לערים . . 1 קראו את חקר המקרה על מטרופוילן טוקיו : א . איול מאפיינים של מטרופוילן באים ילדי ביטוי בטוקיו ? ב . סכמו את הגורמים שהפכו את טוקיו מעיר למטרופוילן . המטרופולינים הגדולות בעולם , לפי גודל האוכלוסייה , 2009

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר