עמוד:182

העיר בת זמננו - מאפיינים ותהליכים העיר ה"פוסט תעשייתית" הבדל מרכזי בין הערים בימינו לבין הערים התעשייתיות שקדמו להן הוא היעלמות התעשייה מן הנוף העירוני ברבות מן הערים - ובעיקר מן הערים שבמדינות המפותחות . בעקבות השינויים במגזרי התעסוקה מרבית תושבי הערים בעולם עוסקים בענפי השירותים לסוגיהם . גם בערים במדינות הפחות מפותחות , שכלכלתן עדיין מבוססת על התעשייה , רוב התושבים מועסקים בענפי השירותים , וככל שהעיר מפותחת יותר - עוד תושבים עוברים מהמגזר השלישוני של השירותים , אל המגזר הרביעוני והחמישוני . על כן אחד הכינויים לעיר בת זמננו הוא " העיר הפוסט תעשייתית" ובעברית : " העיר הבתר תעשייתית . " מעיר למטרופולין התהליך הדרמטי ביותר המאפיין את הערים בימינו הוא התפשטותן במרחב בתהליך הנקרא " זחילה עירונית" . בתהליך זה היישובים הכפריים סביב מוקדים עירוניים גדולים משנים את אופיים ומקבלים אופי עירוני , הבא לידי ביטוי בתעסוקות עירוניות , כמו מסחר ושירותים , ואף בשימושי קרקע עירוניים , כמו מלאכה ואחסון . לזחילה העירונית מתלווה תופעה של הקמת ערי לוויין חדשות סביב המוקד העירוני הוותיק והצפוף - באזורים שהיו בעבר אזורים כפריים . תהליכים אלו יוצרים במדינות העולם רצפים עירוניים גדולים , המשתרעים על פני מאות ואף אלפי קמ"ר : התרחבות השטחים הבנויים של הערים גורמת בהדרגה להתחברותם לשטחים הבנויים של היישובים הסמוכים אליהם , שאף הם הלכו והתרחבו - עד כי במקומות רבים קשה להבחין היכן מסתיים שטחה של עיר אחת , ומתחיל שטחה של עיר אחרת . תופעה זו של רצפים עירוניים גדולים הכוללים ערים ופרוורים , יישובים עירוניים , יישובים כפריים ושטחים פתוחים , מכונה " מטרופולין" . המילה " מטרופולין" מקורה ביוונית , ופירושה " עיר אם" ( מטרו - אם , פוליס - עיר . ( בישראל קיימות ארבע מטרופולינים : תל אביב-יפו , ירושלים , חיפה ובאר שבע . מטרופולין תל אביב-יפו היא הוותיקה ביותר , ומתגוררים בה כ 45 % - מכלל תושבי המדינה . בשל היקפה , עוצמתה ואופייה המיוחד יש המכנים אותה " מדינת תל אביב . " אגד ערים המונח " אגד ערים" שימש עד אמצע שנות ה90- של המאה שעברה לתיאור רצף פיזי של ערים ויישובים עירוניים סביב עיר מרכזית . באמצע שנות ה90- בוטל השימוש במונח " אגד ערים , " ומאז משתמשים בישראל במונח "מטרופולין" הנהוג בעולם כולו . המונח " אגד ערים" משמש היום לתיאור התארגנות של כמה ערים לשם אספקת שירותים לאוכלוסייתן . ההתארגנות המשותפת מייצרת יתרון לגודל ומפחיתה עלויות . מבנה המטרופולין על פי רוב המטרופולין מתפתחת סביב עיר גדולה המכונה " העיר המרכזית" , ועל שמה נקראת גם המטרופולין כולה . לדוגמה : מטרופולין תל אביב-יפו כוללת יישובים רבים : רמת גן , גבעתיים , ראשון לציון , רמת השרון ועוד , אך היא מכונה על שם העיר המרכזית הגדולה . המטרופולין המתפתחת סביב העיר המרכזית הולכת ומתפשטת כלפי חוץ ויוצרת מבנה של גלעין המוקף מעין טבעות . עם זאת קיים גם דגם של מטרופולין בעלת כמה מוקדים - הנוצרת מהתלכדות ערים דומות בגודלן . זחילה עירונית : ) sprawl urban ( התפשטות העיר לעבר היישובים סביבה , תוך "בליעתם" ויצירת רצף עירוני נרחב . פרוור : אזור בשולי העיר , שנועד בעיקר למגורים ונשען על העיר לצורכי תעסוקה ושירותים . את הפרוורים מאפיינים צפיפות בנייה נמוכה ובתים צמודי קרקע . מטרופולין : רצף עירוני גדול הכולל ערים , יישובים עירוניים , יישובים כפריים ושטחים פתוחים . העיר המרכזית : העיר הראשית של המטרופולין , משמשת מרכז כלכלי ותרבותי למטרופולין כולה . יוממות : נסיעה יומיומית של עובדים מביתם ביישוב אחד ליישוב אחר לצורכי עבודתם , שהות בו ונסיעה חזרה לביתם . היוממות אופיינית לאזורים מטרופוליניים , שכן רבים מתושבי המטרופולין עובדים בעיר המרכזית שלה ומתגוררים ביישובים שונים ברחביה . עובדים אלה מכונים "יוממים . "

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר