עמוד:170

תחילתה של מהפכת העיור חופפת לתחילתה של המהפכה התעשייתית , והתעצמותה כרוכה בתהליכי התיעוש שהשתכללו והתפשטו בתקופה זו . במפעלי התעשייה שקמו בזה אחר זה נוצר צורך גובר והולך בידיים עובדות , ובד בבד - כניסתן של מכונות חקלאיות לאזורים הכפריים יצרה באזורים אלו עודף בעובדים . השילוב בין דרישה גוברת לעובדי תעשייה בערים והצטמצמות מקורות הפרנסה בכפרים הביא להתפתחות תנועת הגירה פנימית - מן הכפרים אל הערים . זאת ועוד : הגידול במספר תושבי הערים הביא לגידול בביקוש לסחורות ולשירותים , וכך - על מנת לספק את הביקושים החדשים - הוקמו מפעלים נוספים ושירותים נלווים נוספים . מפעלים ושירותים אלו נזקקו גם הם לידיים עובדות , וכך הואצה ההגירה , וכן הלאה - במה שמכונה "מעגל התיעוש והעיור . " תנועה זו הייתה המנוע להאצת תהליכי העיור במאה ה19- באירופה . גם היום ההגירה הפנימית היא מרכיב חשוב בהאצת תהליכי העיור , אבל היום הגורמים להגירה זו - שונים : גורמי המשיכה העיקריים של העיר אינם עוד מפעלי התעשייה ; ובעקבות השינויים במגזרי התעסוקה המהגרים לעיר משתלבים בתעסוקות שונות ומגוונות . עם זאת גם היום , במדינות שבהן מתרחשים תהליכי תיעוש מהירים , רבים מן המהגרים מן הכפר אל העיר נקלטים בענפי התעשייה , כפי שקורה לדוגמה בסין . במהלך שנת 2008 הגיע תהליך העיור לנקודת ציון חשובה , כאשר שיעור התושבים העירוניים הגיע לכדי 50 % מכלל אוכלוסיית העולם , ומאחר שהתהליך הולך ונמשך - תושבי הערים נעשים הרוב באוכלוסייה , והעולם הופך מעולם "כפרי" לעולם "עירוני . " הבדלים בשיעור התושבים העירוניים במדינות העולם שיעורי העיור במדינות העולם אינם אחידים , מפני שגלי ההגירה הפנימית התרחשו במדינות שונות בתקופות שונות ובקצב שונה . אפשר להבחין בקשר שבין רמת הפיתוח של המדינה לבין שיעור התושבים העירוניים שלה : במדינות המפותחות ליוותה ההגירה הפנימית את תהליכי התיעוש מאז סוף המאה ה . 18- כבר בשנות ה50- של המאה ה20- הגיע שיעור העירוניים בהן לכ , 50 % - והיום מרבית אוכלוסייתן עירונית . לעומתן - במדינות הפחות מפותחות החלו זרמי הגירה פנימית במחצית המאה ה , 20- ולפי התחזית , רק בסביבות שנת 2020 יגיע שיעור העירוניים בהן ל . 50 % - את הקשר בין תהליכי הפיתוח לתהליכי העיור אפשר לראות גם במדינות שבהן מתרחשים היום תהליכי פיתוח מהירים : במדינות אלו שיעור התושבים העירוניים הולך וגדל במהירות . עיינו במפת ישעור העירוניים במדינות העולם , והשוו אותה למפת מיון מדינות העולם על פי אינדקס הפיתוח המופיעה בעמ' . 74 האם ישעור העירוניים יכול לשמש מדד לבדיקת רמת הפיתוח של מדינות העולם ? נמקו . הגידול בשיעור העירוניים בעולם 2020-1800 ( באחוזים ) שיעור העירוניים במדינות העולם , 2008 ( באחוזים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר