עמוד:169

תהליך העיור מביא לגידול בשיעור התושבים העירוניים לפני כ200- שנה החל להתרחש המפנה ביחס שבין שיעור תושבי הערים לשיעור תושבי הכפרים בעולם . החל בסוף המאה ה18- שיעור תושבי הערים הולך וגדל , ובו בזמן הולך ופוחת שיעור תושבי הכפרים . הגידול המתרחש בשיעור התושבים העירוניים מכונה " תהליך העיור" , ומאחר שממדיו של תהליך זה בתקופה המודרנית , בהשוואה לעבר , כה עצומים - יש המכנים אותו "מהפכת העיור . " כפר , יישוב עירוני ועיר נוהגים להבחין בין יישוב כפרי ליישוב עירוני ובין יישוב עירוני לבין עיר . אבל אין הגדרה בין-לאומית אחידה להבחנה ביניהם , ובכל מדינה מגדירים אחרת את המאפיינים המבדילים בין סוגי היישובים . מדד חשוב להבחנה בין סוגי יישובים אלו הוא מספר תושביהם . ההחלטה מאיזה מספר תושבים ואילך מגדירים יישוב כיישוב עירוני , ומה מספר התושבים הנדרש על מנת שיישוב עירוני יזכה למעמד של עיר , היא החלטה מינהלית של רשויות המדינה , והיא שונה ממדינה למדינה . באיסלנד , לדוגמה , יישוב שבו יותר מ200- תושבים נחשב ליישוב עירוני , בעוד שבקוראה הדרומית נדרשים לכך 50 , 000 תושבים . בישראל יישוב המונה יותר מ 2 , 000- תושבים נחשב ליישוב עירוני , ובדרך כלל יישוב שמספר תושביו מגיע ל 20 , 000- מועמד לקבל מעמד של עיר . וכך , לפי נתוני שנת , 2008 היו בישראל 228 יישובים עירוניים , אך רק 77 מהם בעלי מעמד של עיר . מדינות שונות אינן מסתפקות בהגדרה כמותית על מנת להבחין בין יישוב כפרי ליישוב עירוני והן מתייחסות גם לצפיפות האוכלוסייה ביישוב , למספר הבתים , למרחק ביניהם ולתעסוקת התושבים . עיינו בטבלה וכתבו : א . איול מאפיינים של יישוב עירוני עוילם מתוך ההגדרות השונות ? ב . מהו הקויש העולה מהשוואת הגדרותיה השונות של עיר במדינות המופיעות בטבלה ? יישוב כפרי : יישוב קטן , שתושביו עוסקים בדרך כלל בחקלאות , והחנויות והשירותים הציבוריים המצויים בו מעטים . ברוב היישובים הכפריים התושבים עוסקים או עסקו בעבר בחקלאות . בישראל יישוב שמתגוררים בו עד 2 , 000 תושבים נחשב ליישוב כפרי . יישוב עירוני : יישוב בעל מאפיינים של עיר , אך קטן מעיר . בישראל יישוב עירוני הוא יישוב שמתגוררים בו 20 , 000-2 , 000 תושבים . עיר : יישוב שמספר תושביו גדול , והוא מנוהל על ידי עירייה . עיר מתאפיינת בפעילות ענפה של מסחר , שירותים , תעשייה ומלאכה , ומשמשת מרכז ליישובים סביבה . יישוב עירוני מקבל מעמד של עיר כאשר הוא מגיע לגודל מסוים . בישראל עיר היא יישוב המונה כ 20 , 000- תושבים ויותר , אשר קיבל מעמד רשמי של עיר . תהליך עיור : תהליך של גידול בשיעור התושבים העירוניים ביחס לשיעורם של התושבים הכפריים בכלל האוכלוסייה . בתהליך זה מספר הערים גדל , ואוכלוסייתן גדלה אף היא . בגלל קצב העיור המואץ בתקופה המודרנית והשפעתו על אוכלוסיית העולם - הוא מכונה גם "מהפכת העיור . "

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר