עמוד:166

משימות סיכום . 1 סכמו בטבלה את היתרונות והחסרונות של הגלובליזציה במדינות המפותחות ובמדינות הפחות מפותחות . התייחסו לנושאים כדוגמת : צמיחה כלכלית , ענפי תעסוקה , השפעה תרבותית , איכות סביבה ועוד . . 2 האם לדעתכם הגלובליזציה תורמת לצמצום הפער בין המדינות המפותחות למדינות הפחות מפותחות או שהיא מרחיבה אותו ? נמקו . . 3 א . הכינו טבלה כדוגמת הטבלה הבאה ומלאו אותה בעזרת הנתונים של מדדי הפיתוח המופיעים באתר הבנק העולמי ( בחרו מדינה אחת מכל קבוצת מדינות , בהתאם למיון בטבלת המדינות שבסוף הספר . ( ב . תארו את השינויים שעברו על כל אחת מהמדינות שבחרתם . ג . הסבירו את השינויים לאור מה שלמדתם ביחידה זו . . 4 דונו בפערים ברמת הפיתוח בין מדינות - ובין אזורים בתחום אותה מדינה . הסבירו את הגישות השונות לצמצום הפערים והעלו הצעות משלכם . . 5 בטבלת המדינות שבסוף הספר חסרים נתונים שונים - חלקם מפני שהגורם שאסף את הנתונים לא הצליח להשיגם , וחלקם מפני שבאותן מדינות המדד המסוים אינו רלוונטי ולכן אין מודדים אותו . הביאו דוגמאות לכל אחד מסוגי הנתונים החסרים והסבירו את בחירתכם . . 6 מלך בהוטן , מדינה קטנה ומסוגרת בהרי ההימלאיה , שרבים מתושביה הם נזירים בודהיסטים , תבע את המושג "אושר לאומי גולמי" בטענה כי מדדי הפיתוח הרגילים אינם מביאים בחשבון היבטים חשובים בחייו של האדם , דוגמת האושר . הביעו את דעתכם על דבריו והציעו דרכים למדוד היבט זה .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר