עמוד:164

פערים בין עשירים לעניים עד כה דנו בפערים בין-אזוריים והשווינו בין אזורים מפותחים יותר לאזורים מפותחים פחות . נקודת מבט נוספת היא הפערים שבין התושבים העשירים לתושבים העניים במדינות העולם . את רמת הפערים בין עניים לעשירים מודדים באמצעות מדד ג'יני . זהו מדד סטטיסטי המשקלל את התפלגות ההכנסות של תושבי המדינה . ערכי המדד נעים בין 0 ל : 1- ככל שהמדד קרוב יותר ל , 0- כך ההכנסות של התושבים שוויוניות יותר ( ערך של 0 מייצג מצב שבו לכל התושבים הכנסה שווה ;( וככל שהמדד עולה , אי-השוויון גדול יותר ( ערך של 1 משקף מצב תאורטי שבו כל ההכנסות מרוכזות בידי אזרח אחד . ( בשנים 2008-2007 הייתה דנמרק המדינה השוויונית ביותר בעולם . ערך מדד הג'יני שלה היה ; 0 . 25 מדד הג'יני של ישראל באותן שנים היה 0 . 39 ( מקום 63 מתוך 126 המדינות שנמדדו . בקבוצת המדינות המפותחות רמת הפערים בישראל היא מן הגבוהות . ( המדינה שנתון מדד ג'יני שלה היה הגבוה ביותר היא נמיביה ( 0 . 74 ) אחת העניות במדינות העולם . ממפת העולם המציגה את נתוני מדד ג'יני ( שנת ( 2007 נראה שהפערים הגדולים ביותר נמדדו במדינות הפחות מפותחות . עם זאת גם במדינות המפותחות קיימים פערים בין הכנסתם של העניים להכנסתם של העשירים . מדד ג'יני : מדד סטטיסטי לבדיקת אי-השוויון בחלוקת ההכנסות בין תושבי מדינה מסוימת . מדד ג'יני במבחר מדינות בעולם , 2007 פערים בין משפחות בהודו . מימין : משפחה מבוססת . משמאל : דרי רחוב

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר