עמוד:163

בצמיחה . משכורותיהם - כ80- דולר לחודש - נחשבות נמוכות במונחים מערביים , ותנאי העבודה שלהם קשים - ואולם הפער בהכנסה בין האזורים העירוניים לכפריים גדול , והוא הולך ומתרחב . ב1978- הייתה ההכנסה הממוצעת באזורים העירוניים גדולה פי 2 . 5 מן ההכנסה הממוצעת באזורים הכפריים , וב2005- הייתה ההכנסה הממוצעת באזורים העירוניים גדולה פי 3 . 5 מן ההכנסה הממוצעת באזורים הכפריים . זאת ועוד : המהגרים תורמים בעצמם להרחבת הפערים , מפני שעבודתם מאיצה את המשך הפיתוח המתרחש בערים - אבל נטישתם את האזורים הכפריים תורמת להיחלשותם של אזורים אלה . כך הולכים הפערים וגדלים , ההגירה הולכת ומתרחבת , וחוזר חלילה ( עוד על הפערים בין הכפר לעיר ביחידות . ( 4-3 עיינו בגרף : א . תארו את הפערים בין האוכולסייה הכפרית לאוכולסייה העירונית לפי הגרף . ב . במרבית המדינות הנתון הממוצע קרוב יותר נלתון של האוכולסייה הכפרית מאשר נלתון של האוכולסייה העירונית . הסבירו מדוע . שיעור התושבים שיש להם גישה למערכות תברואה , 2006 ( באחוזים ) פערים בולטים לעין בין עיר לכפר . מימין : כפר בווייטנאם . משמאל : מבט כללי על העיר הנוי , בירת וייטנאם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר