עמוד:155

בהזמנות למוצרים עתירי ידע לצורכי הביטחון . צירוף כל הגורמים הללו , וגורמים אחרים , הביא לצמיחה מהירה של האזור - וכיום משתרע עמק הסיליקון לאורך יותר מ120- ק"מ , והצלחתו משמשת מודל חיקוי באזורים רבים בעולם . בשלבים הראשונים של הצמיחה באזור מסוים קיימת עדיין אפשרות שבאזורים אחרים תהליכי הצמיחה יהיו מהירים ויעילים יותר , ואולם החל בשלב מסוים הצמיחה של האזור היא כה מהירה וכוח המשיכה של האזור הוא כה חזק - עד שאפשר לדבר על " נקודת אל-חזור , " שממנה ואילך קטנים הסיכויים של אזור אחר להדביק את הפער ולזכות בבכורה . כל זאת אף על פי שצמיחת אגלומרציה באזור הגלעין יוצרת בו גם תהליכים שליליים , שביכולתם לחזק את אזורי השוליים - דוגמת מחירי קרקע גבוהים , זיהום אוויר , רעש ופקקי תנועה . אלא שכוחות אלו אינם מצליחים להתחרות בכוחות החזקים המעודדים את צמיחת הגלעין . גם את תהליך הפיכתה של העיר תל אביב לאגלומרציה ולאזור הגלעין של ישראל אפשר להסביר באופן זה ; לפי גישה זו , התהליך החל עקב נסיבות שוליות יחסית , שאינן קשורות לכלכלה : עד שנת 1915 היו לתל אביב ולחיפה נתונים דומים , ובתחומים מסוימים היו לחיפה יתרונות על פני תל אביב : נמל חיפה התפתח במהירות , לידו הוקמו בתי זיקוק , ובעיר הוקם מוסד אקדמי חשוב - הטכניון . ואולם חיי התרבות השוקקים של תל אביב ואורח החיים האירופי שהתפתח בעיר משכו אליה עולים חדשים ותושבים ותיקים . כך החלו תהליכי הצמיחה בעיר לצבור תאוצה - ויצרו צמיחה נוספת . לפי הסבר זה , כבר בשנות ה30- של המאה ה20- הוכרע מעמדה של תל אביב כאזור הגלעין של המדינה , וצמיחתו המהירה של האזור כתוצאה מתהליך האגלומרציה אינו משאיר סיכוי רב לאזורים אחרים בישראל להדביק את הפער . ועוד דוגמה : לפני כ30- שנה החלה בדרום-מזרח סין רפורמה כלכלית , שהצליחה מאוד - וכיום חברות זרות משקיעות באזור מיליארדי דולרים בשנה . ההתפתחות המואצת של אזור זה יצרה פער גדול בינו לבין אזורים אחרים במערב המדינה ובצפונה - וכיום ההכנסה הממוצעת במזרח סין גדולה כמעט פי 3 מן ההכנסה הממוצעת במערב המדינה . תשואה עולה לגודל - עיקרון כלכלי המסביר היווצרות של אגלומרציה תשואה היא שיעור ההכנסה הנובעת מפעולה כלכלית . כשמייצרים מוצר כלשהו , משקיעים בו תשומות מסוגים שונים : חומרי גלם , שכר לעובדי הייצור , הוצאות שיווק ועוד . בדרך כלל קיים קשר בין היקף התשומות להיקף התשואה , ושיעור ההכנסה מייצור המוצרים גדל באותו היחס שבו גדל שיעור ההשקעה במוצרים . למצב זה קוראים תשואה קבועה לגודל . בחברות גדולות מתקיים לעתים קרובות מצב שונה - מצב של תשואה עולה לגודל , שמשמעותו - שהתשואה מן המוצרים שהן מייצרות גדלה מעבר להשקעה של התשומות . לדוגמה : חברה גדולה יכולה להשקיע במכונות משוכללות המייעלות את תהליך העבודה , וכתוצאה מכך היא מצליחה לייצר מוצרים רבים יותר בפחות זמן . התשואה ממהלך זה גדולה בהרבה מן ההשקעה שהשקיעו ברכישת המכונה . אפשר ליהנות מתשואה עולה לגודל גם כאשר נוצרת אגלומרציה : חברות גדולות מתקבצות באזור אחד בסמוך לעסקים דומים לשלהן . ההתקבצות מביאה להורדת עלויות של שירותים , הובלה , תקשורת , מידע ואף של מחקר ופיתוח ; וכך התשואה העולה לגודל - מגיעה לשיא . העיר מומביי בהודו אמנם איננה העיר הגדולה בעולם , אך היא הצפופה ביותר . המוני המהגרים המצטרפים לעיר מדי שנה בשנה ( משנת 1970 הכפילה אוכלוסיית מומביי את עצמה ) מבקשים להיות חלק מתנופת הפיתוח המתרחשת בעיר . מהגרים אלו מוכנים להצטופף בפרווריה העניים של העיר ולהידחס מדי בוקר ברכבת תמורת הסיכוי לזכות בפיסה מן העושר המרוכז בה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר