עמוד:151

ואלו מתגברים כשבאזורי השוליים מתגוררות אוכלוסיות מיעוט השייכות ללאומים או לדתות שונות , לדוגמה : הטיבטים בסין , הכורדים בעיראק . מאזן הגירה שלילי - כתוצאה מכל אלה מבחר האפשרויות וההזדמנויות שאזורי השוליים מזמנים לתושביהם קטן בהשוואה למגוון המוצע באזורי הגלעין . עקב הקשיים שהוזכרו , אזורי השוליים מאופיינים במאזן הגירה שלילי , כלומר - רבים מתושביהם בוחרים להגר אל אזור הגלעין , ורק מעטים מתושבי הגלעין בוחרים להגר אל אזורי השוליים . ? בטבלה שלפניכם מוצג התמ"ג נלפש במבחר מחוזות בסין . א . אתרו את המחוזות הלול במפת סין באטלס , תארו את מיקומם , וציינו לפי הנתונים בטבלה - איול מהם ישיכים לגלעין המדינה , ואיול לאזורי השוילים . ב . החל בנשות ה90- של המאה ה20- היגרו מיילוני סינים מן האזורים הפנימיים של המדינה אל אזורי החוף , ההולכים ומתפתחים במהירות , על מנת להיות חלק מתנופת הצמיחה המתרחשת בהם . הסבירו את הגורמים לכך , כפי שעולה מן הטבלה . ג . בראש הנשה הסיני יותר מ200- מיילון סינים עוזבים את ערי התעישיה במזרח המדינה ובצפונה ונוסעים לבקר את משפחותיהם במחוזותיה הפנימיים של סין . כיצד לדעתכם תופעה זו מדגימה את החולקה של המדינה לגלעין ולשוילים ? ד . היעזרו במאפייני אזור הגלעין ומאפייני אזורי השוילים , עיינו במפות אוכולסייה וכלכלה של סין באטלס ובמפת " ישעור העניים בסין לפי מחוזות" בהמשך פרק זה - והביאו לפחות 3 דוגמאות המאשרות את הנתונים שבטבלה . במדינות המפותחות - אזורי השוליים מצויים בתהליכי שינוי במאה ה21- במדינות המפותחות אזורי השוליים משנים את אופיים במהירות . רבים מאזורי השוליים נעשים יעד מבוקש לתושבי הערים שקצה נפשם בחיים באזור בנוי , צפוף , רועש ומזוהם . שירותי התחבורה והתקשורת המתפתחים במהירות " מקרבים" את אזורי השוליים אל הגלעין ומאפשרים לרבים מגורים באזורי השוליים ויוממות לערים הגדולות . תופעה זו מתרחשת בעיקר במדינות קטנות בשטחן דוגמת ישראל , אבל גם במדינות גדולות זאת ועוד : העלייה ברמת החיים מאפשרת לרבים מתושבי הגלעין להחזיק דירה שנייה באזור השוליים או לנסוע לעתים קרובות אל אזורי השוליים לצורכי עבודה , בילוי או נופש . ולבסוף , במדינות מפותחות רבות מתרכז כוח פוליטי גם באזורי השוליים . לדוגמה : בצרפת ובאנגליה יש ללובי החקלאי המרוכז באזורי השוליים עוצמה וכוח השפעה גדולים , וקולם נשמע בקרב מקבלי ההחלטות במדינות אלו . יותר - לעתים באמצעות תחבורה אווירית פנים ארצית . היישוב הכפרי מיתר שוכן בדרומה של ישראל . רבים מתושביו עובדים במרכז הארץ

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר