עמוד:150

המאפיינים של אזורי השוליים אזורי השוליים של המדינה כוללים את כל האזורים שאינם נכללים בתחום הגלעין הראשי או בתחום גלעיני המשנה . אזורי השוליים הם על פי רוב נרחבים הרבה יותר מאזור הגלעין ומשתרעים על פני מרבית שטחה של המדינה . מאפייני אזורי השוליים מנוגדים במידה רבה לאלו של אזור הגלעין : עיסוק נרחב בחקלאות , ופחות בתעשייה ובשירותים - במדינות שבהן החקלאות היא עדיין מרכיב מרכזי בכלכלה , היא תהיה מרוכזת ברובה באזורי השוליים ; ובמדינות שבהן מתבצעת כרייה של מחצבים , רבים מהם מרוכזים באזורי השוליים . באזורי השוליים ממוקמים גם רוב מפעלי התעשייה עתירי העבודה , ואילו חלקם של המפעלים עתירי הידע - קטן . השירותים באזורי השוליים מצויים במגוון מצומצם , ורמתם נמוכה יחסית לשירותים באזור הגלעין . עוצמה פוליטית מועטה - לאזורי השוליים ניתן ייצוג קטן במערכת הפוליטית , ומאחר שחלק ניכר מן הפעילות הממוסדת המתרחשת באזורי השוליים נקבעת על ידי מקבלי החלטות היושבים באזור הגלעין - האינטרסים של אזור השוליים ותושביו אינם מצויים תמיד בראש מעייניהם . לפיכך הטיפול בקשיים של אזורי השוליים נמצא לעתים קרובות במקום נמוך בסדר העדיפויות . קצב פיתוח איטי ושימור מסורות עתיקות - ביחס לקצב הפיתוח באזורי הגלעין , אזורי השוליים מאופיינים בקצב פיתוח אטי , והם אינם ממהרים לאמץ חידושים . מצד אחד הפיתוח האטי גורר אחריו רמת חיים נמוכה יחסית לאזור הגלעין , אך מצד אחר באזורים אלו משתמרים מאפיינים מסורתיים , שנעלמו זה מכבר מאזורי הגלעין המפותחים יותר . שימור המסורות בא לידי ביטוי באופי הבנייה , בכלי העבודה , במנהגים וכדומה , ובמקרים רבים מסורות אלו הן מקור משיכה לתיירים . צפיפות אוכלוסין נמוכה - בדרך כלל אזורי השוליים מתפרסים על פני שטחים גדולים ומיושבים בדלילות . רמת חיים נמוכה יחסית - כתוצאה מאופי הפעילות הכלכלית באזורי השוליים , הכנסתם הממוצעת של תושבי אזורים אלו נמוכה מזו של תושבי אזור הגלעין , ורמת החיים והרווחה של מרביתם נמוכה בהשוואה לרמת החיים באזור הגלעין . איכות השירותים שהם מקבלים נמוכה לעתים קרובות מזו המצויה באזור הגלעין , והמגוון שלהם מצומצם יותר . עם זאת לעתים איכות החיים של התושבים באזורי השוליים גבוהה מאיכות החיים המאפיינת את אזור הגלעין : הסביבה איכותית יותר , הטבע קרוב יותר , ושאונה של העיר רחוק . תנאים טבעיים שאינם נוחים - במקרים רבים אזורי השוליים מצויים באזורים שבהם תנאי הטבע אינם נוחים . כך לדוגמה בברזיל , שטחים נרחבים של אזורי השוליים מכוסים יערות עד , ובישראל אזור הנגב המדברי הוא אחד מאזורי השוליים . נגישות נמוכה - רשת הכבישים באזורי השוליים מפותחת פחות מזו שבאזור הגלעין ( פחות כבישים ובאיכות נמוכה יותר , ( וגם התחבורה הציבורית אינה מפותחת באותה מידה ( הקווים מעטים יחסית , ותדירותם נמוכה . ( קרבה לאזורי גבול - לעתים קרובות אזורי השוליים שוכנים בסמוך לגבולות המדינה , ובמקרים שבהם קיימים סכסוכי גבול עם המדינות השכנות - הם נעשים לאזורי עימות . מחירי קרקע נמוכים - מאחר שהביקוש לקרקע באזור השוליים נמוך יחסית לאזור הגלעין , גם מחירי הקרקע נמוכים יחסית . תחושת שליליות בקרב התושבים - הפער ההולך ונפער בין אזור הגלעין לשוליים , המרחק מ"מרכז העניינים" ותחושת התלות בהחלטות המתקבלות הרחק מהם - יוצרים לפעמים רגשות של תסכול , ניתוק וקיפוח בקרב התושבים המתגוררים באזורי השוליים , . 1 היעזרו במפות המתאימות באטלס והגדירו את מיקומו של אזור הגלעין הראיש ואת מיקומם של אזורי השוילים בישראל ובעוד מדינה אחת בעולם , לפי בחירתכם . . 2 הסבירו לפי איול מאפיינים קבעתם את הגדרתכם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר