עמוד:148

הבדלים ברמת הפיתוח בין אזורי גלעין לאזורי שוליים ברוב המדינות קיים אזור גלעין , שמרכזו בעיר הבירה או בעיר הגדולה במדינה , והוא האזור בעל רמת הפיתוח הגבוהה במדינה . האזורים המרוחקים מן הגלעין מכונים " אזורי השוליים" , ורמת הפיתוח שלהם לעתים קרובות נמוכה הרבה יותר ( לעתים משמשים המושגים " מרכז-פריפריה" במקום המושגים " גלעין-שוליים . ( " מבנה זה של גלעיןשוליים מאפיין מדינות גדולות וקטנות , צפופות אוכלוסין ודלילות אוכלוסין , מפותחות ופחות מפותחות . מבחר המדדים , המשמשים לבדיקת רמת הפיתוח הכללית של מדינות העולם , משמשים גם לבחינת רמת הפיתוח באזורים שונים בתוך מדינה ומסייעים לקבוע אם אזור מסוים הוא חלק מאזור הגלעין או מאזור השוליים . פרק רביעי אי-שוויון מרחבי בתוך מדינות העולם אי-שוויון מרחבי ופערים בין-אזוריים במדינות העולם הם תופעה מוכרת מראשית ההיסטוריה האנושית , וברוב המדינות יש אזור שהוא מפותח יותר משאר האזורים , ותהליכי הפיתוח המתקיימים בו יעילים ומהירים יותר מתהליכי הפיתוח באזורים אחרים . תהליכי הפיתוח המהירים ותהליכי הגלובליזציה המתרחשים כיום גורמים להרחבת הפערים הללו , ולכן כשנתונים של מדינה מסוימת מצביעים על רמת פיתוח גבוהה - יש להבין שאלו הם נתונים ממוצעים , שאינם משקפים את אי-האחידות ברמת הפיתוח בתוך המרחב של המדינה . קרוב לוודאי שבמדינה חיות אוכלוסיות עניות במרחבים שרמת הפיתוח שלהם נמוכה במיוחד , ואוכלוסיות עשירות חיות ברמת פיתוח גבוהה יותר ממה שהנתונים משקפים . אי-שוויון מרחבי : קיומם של הבדלים או פערים ברמת הפיתוח בין מקום למקום בתוך מרחב גאוגרפי כלשהו : אזור , מדינה או העולם כולו . אזור גלעין : אזור עירוני צפוף אוכלוסין , שבו מתרכזת עיקר הפעילות הכלכלית , הפוליטית והתרבותית של המדינה . אזור שוליים ( פריפריה : ( אזור שאינו נכלל בתחום הגלעין הראשי או בתחום גלעיני המשנה של המדינה . אזורי שוליים הם דלילי אוכלוסין , והיקף הפעילות הכלכלית והתרבותית המתרחשת בהם - קטן . מימין : כפר בברזיל . משמאל : ריאו דה ז'נירו , העיר השנייה בגודלה בברזיל

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר