עמוד:142

כתוצאה מן התופעות הללו מדינות מפותחות מגבילות את ההגירה באמצעות חוקי הגירה נוקשים . הן קובעות מכסות לכניסת מהגרי העבודה , מרחיבות את הפיקוח והבקרה על הכניסה לתחומיהן , ומגרשות עובדים שתוקף אישור העבודה שלהם פג . ההגבלות על ההגירה יצרו תופעה של הגירה לא חוקית , המלווה בתופעות שליליות כמו סחר בבני אדם ( בעיקר בנשים , ( ניצול אנשים תמימים והתעללות בהם . גירוש עובדים לא חוקיים כרוך לעתים קרובות בבעיות אנושיות קשות , והמדינות המפותחות מתלבטות ביחס למדיניות ההגירה הראויה . מהגרי עבודה רבים מקימים משפחה , אבל מכיוון שהם נמצאים באותה מדינה באופן לא חוקי - הם מנוצלים בתנאי עבודה קשים , ילדיהם לא תמיד זוכים למסגרות חינוך , והם אינם מקבלים שירותי בריאות ראויים . נוסף על אלה הם חיים בפחד מתמיד מפני פשיטות המשטרה וגירושם חזרה לארצם . ? . 1 טבלת הנתונים שלפניכם מציגה את מאזן ההגירה במדינות נבחרות בנשים 2000 ו . 2005- א . באיול מן המדינות שבטבלה עיקר ההגירה היא אל מחוץ למדינה ( מאזן הגירה שיליל ? ( ובאיול - עיקר ההגירה היא אל תוך המדינה ( מאזן הגירה חיובי ? ( ב . מהו ההבדל העיקרי בין המדינות המפותחות למדינות הפחות מפותחות באשר למאזן ההגירה ? מהו ההסבר לכך ? ג . מדוע לדעתכם ירד מספר המהגרים המגיעים לארה"ב ? ומדוע ירד מספר המהגרים ילשראל ? ד . צרפת וגרמניה הן שתי מדינות מפותחות ביבשת אירופה . מהו ההבדל ביניהן באשר למאזן ההגירה בנשים 2000 ו ? 2005- שערו מהו ההסבר להבדל זה . מהגרי עבודה בצרפת בשנות ה60-50- של המאה ה , 20- עם סיום הקולוניאליזם הצרפתי בצפון אפריקה , נזקקה צרפת לכוח עבודה שיאייש מקצועות לא פופולריים . הפתרון היה יבוא עובדים מן המושבות לשעבר . לחלק ממהגרי העבודה ניתנה אזרחות צרפתית , כדי לאפשר להם להשתלב ולתרום באופן מלא לחברה הצרפתית . תחילה נדמה היה כי העובדים הצפון אפריקנים וגם השחורים האפריקנים השתלבו היטב בצרפת , וכי הם נדבך חשוב ויעיל בכלכלה . אבל בשנות ה80-70- הלכה וגברה ההגירה , במיוחד של מהגרים לא חוקיים , שהגיעו לצרפת ללא כישורי תעסוקה והשכלה מתאימים וכמעט ללא ידע על החברה והתרבות הצרפתיות . במצב זה הם יכלו להשתלב רק בעבודות כפיים בלתי מקצועיות , ששכרן נמוך . המהגרים הגיעו לערים הגדולות , ששם היה ביקוש גדול לידיים עובדות , והתרכזו בשכונות נפרדות בפרוורי הערים . שכונות אלו נעשו במשך הזמן לגטאות עוני ופשע המופרדים מן השכונות האירופיות הלבנות . במשך הזמן הצטרפו אל המהגרים בני משפחה , מספרם עלה בהתמדה , והם הלכו ותפסו פלח רחב יותר בשוק העבודה . עקב כך עלתה האבטלה בקרב האוכלוסייה המקומית , והתחזקו רעיונות ומפלגות לאומניות - שחלקן מנצלות את המצב כדי ללבות את שנאת הזרים ולפגוע במעמדם ובזכויותיהם של מהגרי העבודה . בפריז היום מופיעים לעתים קרובות שלטי נאצה וכתובות בגנות המהגרים ה"גוזלים וחומסים את פרנסתם של הצרפתים הטהורים , " וכלי התקשורת ומערכות הבחירות בצרפת משמיעים ססמאות פוליטיות כגון : " סלקו את הזרים" ו"האבטלה בגלל הזרים . " שנאת הזרים , תופעות גזעניות , עוני ואבטלה בקרב המהגרים - הם חומר דלק חברתי . משנת , 2005 מדי שנה , יוצאים אלפי מהגרים מצפון אפריקה בהפגנות אלימות . המפגינים הם בני הדור השני והשלישי למהגרים . הם עצמם נולדו בשכונות עוני של הערים וממשיכים לחיות בהן , והם טוענים שהחברה הצרפתית מפלה אותם לרעה . כדי להקטין את נזקי תופעות ההגירה , מפעילה צרפת חוקי הגירה ובהם מכסות הגירה . בד בבד פועלת ממשלת צרפת לקידום המהגרים , להכשרתם המקצועית ולפיזורם ברחבי צרפת . כמו כן נערכות פעולות מניעה ואכיפה נגד שנאת זרים ואלימות כלפי מהגרים ועובדים בלתי חוקיים . . 2 נסחו שולש דילמות העומדות לפני הממשולת במדינות המפותחות בקשר לעובדים הזרים . . 3 בחרו אחת מהדילמות והסבירו את עמדתכם לגביה .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר