עמוד:133

תמורות במגזרי התעסוקה כפי שראינו בפרק הראשון ביחידה זו , תהליכי הצמיחה והפיתוח המתרחשים בעולם משנים את מבנה התעסוקה . מתוך רצון להשתלב במערך הבין-לאומי , רבות מהמדינות הפחות מפותחות משקיעות בהכשרה של כוח העבודה שלהן - החל בעובדים מקצועיים זוטרים בתעשיות שמוצריהן משמשים ליצוא , דרך דרג מנהלי ביניים ובעלי מקצועות חופשיים , וכלה במנהלים בכירים הנדרשים לסגל לעצמם את המנהגים והמוסכמות המקובלים בעולם העסקים המערבי . בעולם הגלובלי קיימת דרישה גדולה גם לנותני שירותים ברמה בין-לאומית בתחומי הבנקאות , הכלכלה , המשפטים והשיווק . בתחומים אלו דרושים עובדים השולטים בשפות זרות ומבינים את עולם העסקים הבין-לאומי . כך עובר כובד המשקל התעסוקתי מן החקלאות למגזרי התעשייה והשירותים . גם ההשקעות של גורמי חוץ והאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים המגיעים בעקבות תהליכי הגלובליזציה מצמצמים את מספר המועסקים בחקלאות ומגדילים מאוד את מספר המועסקים בתעשייה ובענפי השירותים הקשורים לייצור מוצרים ליצוא . עוד שינוי , ההולך ומתהווה בשוק העבודה של המדינות הפחות מפותחות בעקבות תהליכי הגלובליזציה , הוא העלייה המתמדת בשיעור ההעסקה של נשים . שיעור העלייה של העסקת נשים במדינות אלו אינו אחיד ואינו רצוף , אך קיים מתאם גבוה בין רמת הפיתוח של המדינה לבין היקף העסקת הנשים בעבודות שאינן קשורות לעבודות הבית - וששכר בצדן . שינוי הדרגתי במגזר התעשייה מדינות פחות מפותחות , שזה עתה החלו להשתלב בכלכלה העולמית , מייצרות בדרך כלל מוצרים " מסורתיים , " דוגמת מוצרי טקסטיל , שאינם מתבססים על טכנולוגיות מורכבות . בשלב זה יתרונן העיקרי הוא בשכר העבודה הנמוך - המאפשר למכור את המוצרים במחיר נמוך מזה של מוצרים דומים במדינות היותר מפותחות , וכך להשיג עליהן יתרון . אבל כאשר רמת החיים במדינה הפחות מפותחת עולה , המעסיקים נאלצים לשלם שכר עבודה גבוה יותר , המוצרים מתייקרים , כושר התחרות פוחת - והמדינות מצמצמות את ייצור המוצרים המסורתיים , עתירי העבודה , ומתבססות יותר ויותר על ייצור מוצרים עתירי ידע המבוסס על כוח אדם מיומן ומקצועי . לדוגמה : בשנות ה50- השתייכה ישראל לקבוצת המדינות הפחות מפותחות , וכלכלתה התבססה על ייצור ויצוא של מוצרי טקסטיל וחקלאות . עם הזמן התרחשה בישראל צמיחה כלכלית מהירה , רמת השכר עלתה , מפעלי טקסטיל ומזון רבים נסגרו , וחלקם עברו למדינות אחרות - דוגמת ירדן . בד בבד מתפתחת בישראל מאז שנות ה80- תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה , ומוצריה שינו את מפת היצוא של ישראל . ? . 1 קראו בעמוד הבא את הקטע על קוראה הדרומית . א . איול גורמים אחראים להפיכתה של קוראה הדרומית למדינה מפותחת ? ב . דרגו את הגורמים לפי סדר חישבותם בעיניכם . נמקו את הדירוג . . 2 עם היווסדה , שויכה מדינת ישראל לקבוצת המדינות הפחות מפותחות , אבל כמו קוראה הדרומית , עברה תוך כמה עשרות נשים לקבוצת המדינות המפותחות . א . מצאו מידע וכתבו מהם הגורמים לפיתוחה של ישראל ? ב . ציינו מאפיינים משותפים ילשראל ולקוראה הדרומית .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר