עמוד:130

הגלובליזציה במדינות הפחות מפותחות בחלק מן המדינות הפחות מפותחות יש לתהליכי הגלובליזציה השפעה רבה , והן עוברות תהליכי שינוי מהירים . רבות מהן עברו תוך תקופה קצרה מכיבוש קולוניאליסטי לעצמאות מדינית ולהשתלבות בתהליכי הגלובליזציה . השפעות אלו באות לידי ביטוי בדרכים שונות והן אינן חד משמעיות : חלקן משפרות את חיי התושבים , ואחרות מרעות את תנאי החיים של חלק גדול מהאוכלוסייה . הנה כמה מן ההשפעות העיקריות של תהליך הגלובליזציה על המדינות הפחות מפותחות : ההשפעות החיוביות והשליליות של הגלובליזציה על מדינות העולם עדיין אי אפשר לשער את תוצאות הגלובליזציה לטווח הארוך , אבל לאחר כ50- שנה של תהליכי גלובליזציה אינטנסיביים אפשר לסכם סיכום ביניים ולבחון את המגמות והכיוונים של השינויים המתרחשים בעולם . כיום ברור כי יתרונותיה וחסרונותיה של הכלכלה הגלובלית משתנים מעת לעת וממדינה למדינה , וכי הם תלויים במגוון גורמים . בסעיפים הבאים ייבחנו יתרונותיהם וחסרונותיהם של התהליכים המאפיינים את הכלכלה הגלובלית במדינות הפחות מפותחות ובמדינות המפותחות . מנגד - תרבויות שומרות על ייחודן - בד בבד עם תהליכי ההאחדה התרבותית מתקיים גם תהליך הפוך , שבו תרבויות מקומיות מתחזקות , וקבוצות אוכלוסייה שונות פועלות לשימור הייחוד התרבותי והזהות המקומית - והן חוזרות למנהגים שנדמה כי נשכחו . צאצאי האבוריג'ינים , ילידי אוסטרליה , למשל , עסוקים כיום בשימור המסורת של אבותיהם ; האיחוד האירופי משקיע משאבים בשימור שפות עתיקות ; ושירה בציבור של שירים ישראליים בלוויית חבורות זמר שבה להיות צורת בילוי מועדפת על ישראלים רבים . התהליך הפועל בכיוונים מנוגדים - מצד אחד האחדה ומצד אחר שמירה על הייחוד - נקרא " עולמקומיות" ( מן המילים עולמי ומקומי , ( והוא מלמד על חיפוש דרך ביניים שתאפשר לאמץ מאפיינים שונים של התרבות הגלובלית בלי לאבד את הייחוד המקומי . האיחוד האירופי משמש דוגמה לתופעת העולמקומיות : מגמתו המוצהרת היא להגביר את השותפות בין המדינות החברות בארגון - בהקשרים כלכליים , חברתיים ותרבותיים - ועם זאת הוא פועל לשימור תרבויות ושפות מקומיות . השאיפה לשמור על הייחוד באה לידי ביטוי בכך שבתוך רבות מן המדינות החברות באיחוד קיימות תנועות חברתיות וזרמים לאומיים הדורשים הכרה , אוטונומיה , ואף הפרדה מוחלטת ממדינת האם . כך קורה בבלגיה , באנגליה , בספרד , באיטליה ובעוד מדינות . ? . 1 האם לדעתכם המפגש בין ה"עולמי" לבין ה"מקומי" הוא מפגש מפרה ומעישר או שהוא מצב של התנגשות , שבו צד אחד שואף לגבור על הצד האחר ? הסבירו את עמדתכם והביאו דוגמה . . 2 באיול תחומים חשוב לדעתכם לא לאבד את המקומי ff ת ? היעזרו ברישמה : מוזיקה , לבוש , עסקים , מנהגי חגים , שפה , דת , תחומים אחרים ? . 3 מי לדעתכם אחראי לאיז ff ן "הנכון" בין ה"מקומי" ל"עולמי" - הממשלה ? האזרחים ? התאגידים ? המוסדות הבין-לאומיים ? נמקו את תשובתכם . נגני רחוב מצאצאי האבוריג'ינים , התושבים הילידים של אוסטרליה , לבושים בגדים מסורתיים מנגנים בכלי מסורתי עתיק - הדיג'רידו

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר