עמוד:127

? עיינו בגרף והסבירו באמצעותו מדוע הייצור עובר מן המדינות היותר מפותחות של העולם למדינות הפחות מפותחות . מיליוני אנשים מהגרים ממקום למקום בעולם הגלובלי , שבו קיים מידע זמין על המתרחש ברחבי העולם , מיליוני אנשים מהגרים ממקום למקום במטרה להיטיב את תנאי חייהם . המהגרים מודעים לפערים הקיימים ברמת הפיתוח בעולם , והם מבקשים לחיות במקומות שרמת הפיתוח שלהם גבוהה . מרבית המהגרים הם אנשים עניים , המצטרפים לאחד משני זרמי ההגירה העיקריים המתקיימים כיום בעולם : הגירה חיצונית - מן המדינות הפחות מפותחות אל המדינות המפותחות ; והגירה פנימית - מן האזורים הכפריים אל הערים . לעתים ההגירה היא לצמיתות , ולעתים היא הגירה סיבובית - לזמן מוגבל , משהייה של עונה הנמשכת כמה חודשים ועד שהייה בת כמה שנים , בעיקר לצורכי עבודה . בהגירה החיצונית מרבית המהגרים הם מהגרי עבודה , המבקשים לפרוץ את מעגל העוני שבו הם נתונים בארצותיהם , והם משמשים כוח עבודה זול בכל מקום שהם מגיעים אליו . בהגירה הפנימית , במדינות הפחות מפותחות , מרבית המהגרים הם חקלאים המעדיפים את העבודה במוקדי התעסוקה העירוניים , שבהם השכר אמנם נמוך , אך בכל זאת גבוה יותר מן השכר שקיבלו בכפרים . מתפתחות ערים גלובליות בעידן הגלובלי מתפתחות ערים גלובליות , המשמשות מוקדים לפעילות הכלכלית הגלובלית וצמתים מרכזיים בכלכלה העולמית . בערים אלו מתרכזת הפעילות של החברות הרב-לאומיות , ובהן מתבצעות הפעולות העסקיות הבין-לאומיות . בערים הגלובליות פועלות הבורסות החשובות בעולם ; מרוכזות הנהלות ונציגויות של תאגידים רב-לאומיים ונציגויות של ארגוני סחר ; ומצויים שירותים מתקדמים הקשורים לכלכלה הגלובלית , כמו שירותי ייעוץ ופיתוח כלכלי , חברות בין-לאומיות של רואי חשבון , עורכי דין , שיווק ופרסום . אפשר לומר שבין הכלכלה הגלובלית ובין הערים הגלובליות מתקיימים יחסי גומלין של העצמה הדדית : תהליכים כלכליים גלובליים תורמים לביסוסה של העיר הגלובלית , והעיר הגלובלית מעצימה ותורמת להתפשטותם של תהליכי הגלובליזציה ( עוד על ערים גלובליות ביחידה 3 פרק שלישי . ( הגירה חיצונית : תנועה של מהגרים החוצים גבולות מדיניים ועוברים ממדינה אחת - מדינת המוצא , למדינה אחרת - מדינת היעד . הגירה פנימית : הגירה ממקום למקום בתחומיה של אותה מדינה - מאזור לאזור ומיישוב ליישוב . הגירה סיבובית : מהגרים ( בדרך כלל מהגרי עבודה ) השוהים ביעדי ההגירה תקופה קצובה ( עונה אחת עד שנים אחדות , ( ובחלוף התקופה הם חוזרים למקומות מוצאם . עיר גלובלית : ( city global ) מכונה גם "עיר עולם . " עיר המשמשת כמרכז כלכלה בין-לאומי . בעיר גלובלית מצויים הנהלות הבנקים הגדולים , משרדים ראשיים של חברות רב-לאומיות , בורסות לניירות ערך ומשרדים המספקים שירותים פיננסיים ושירותי פרסום , עריכת דין וראיית חשבון ברמה בין-לאומית . עלות שעת העסקה של עובדי ייצור במבחר מדינות ואזורים ( יחסית לעלות בארה"ב 2006 , (

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר