עמוד:123

קקאו וקפה - בסיס הכלכלה של חוף השנהב חוף השנהב , השוכנת במערב אפריקה , הייתה בעבר קולוניה צרפתית , ורק בשנת 1960 זכתה לעצמאות . החקלאות הייתה הבסיס שעליו נבנתה כלכלתה של חוף השנהב בתקופה הקולוניאלית , ועד היום כ 70 % - מתושביה עוסקים בחקלאות ובשירותים הנלווים למגזר זה . כיום חוף השנהב היא יצרנית הקקאו הגדולה בעולם ( קרוב ל 40 % - מן הקקאו בעולם גדל בחוף השנהב ) ומהמגדלות והיצואניות הגדולות בעולם של פולי קפה . ההכנסות מיצוא מוצרים חקלאיים אלו הן מרכיב מרכזי בכלכלה המקומית . היתרונות היחסיים של חוף השנהב בגידול וביצוא של קפה וקקאו הם קיומם של שטחים פוריים נרחבים , תנאי אקלים מתאימים וכוח עבודה זול . אלא שהתבססותה של חוף השנהב על יצוא חקלאי של שני גידולים עיקריים יוצרת רגישות גבוהה לתנודות במזג האוויר ובמחירי הגידולים . ואכן בעשרות השנים האחרונות ידעה חוף שנהב תנודות חריפות בתמ"ג . בסוף שנות ה80- נקלעה חוף השנהב למשבר כלכלי עקב צניחה במחירי הקקאו בעולם . במחצית שנות ה90- חלה התעוררות כלכלית שהתבססה על השקעות זרות , גילוי שדות נפט וגז וליברליזציה במערכת הבנקאית . ואולם בסוף שנות ה90- נקלעה המדינה למשבר כלכלי נוסף עקב צניחה חדה נוספת במחירי הקקאו בשוקי העולם . הירידה בהכנסות - בצירוף גידול אוכלוסייה מהיר , אי-יציבות פוליטית ושחיתות במערכת השלטון - גרמו לרמת החיים במדינה , שנחשבה לאחת הגבוהות ביבשת , לרדת באופן חד . כל אלו הובילו להפיכה צבאית ולמלחמות אזרחים הנמשכות עד היום . ? עיינו באטלס במפות המתאימות . א . מצאו מהם המאפיינים האקילמיים והפיזיים המשותפים למדינות מגדולת הקקאו הגדוולת בעולם . ב . קראו את התנאים הדרוישם לגידול הקקאו : עצי הקקאו גדילם באזורי גבעות שגובהן 400-200 מ ; ' לגידולם נדרשת קרקע פורייה , אקילם גשום וכמויות גשם סדירות ; לצמיחה אופטימילת של עצי הקקאו נדרש צל של צמחים גבוהים יותר . איול מן התנאים הלול קיימים במדינות המופיעות בטבלה ? ג . מהי מסקנתכם באשר לתפרוסת גידול הקקאו בעולם ? תאוריית הסחר החדשה התאוריה המבוססת על עקרון היתרון היחסי אכן תקפה , ומדינות שונות אמנם מייצאות מוצרים ושירותים שהן מתמחות בהם . ואולם עקרון היתרון היחסי אינו מסוגל להסביר את כלל תהליכי הסחר העולמי . מתברר כי רוב היקפו של הסחר העולמי מתקיים דווקא בין מדינות שרמת הפיתוח שלהן דומה והן סוחרות זו עם זו במוצרים דומים . למשל : צרפת וגרמניה מוכרות זו לזו מוצרים כגון מכוניות , מכונות לתעשייה או מצרכי מזון ; יפן מייצאת לארה"ב כלי רכב מסוימים ומייבאת ממנה כלי רכב אחרים . צרפת , גרמניה , יפן וארה"ב רוכשות אמנם גם קקאו מחוף השנהב ובננות מקוסטה ריקה , אבל יבוא זה הוא חלק זניח מכלל קשרי הסחר שהן מקיימות . תרמילי קקאו בשלבי הבשלה שונים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר