עמוד:120

בד בבד עם הגידול בסחר הבין-לאומי בסחורות ובשירותים , גדל והתרחב מאוד הסחר הפיננסי ( המסחר בכספים , ( והוא מתנהל ברובו בבורסות , שבהן מוכרים וקונים ניירות ערך שונים כמו מניות או איגרות חוב . בעזרת תקשורת המחשבים והאינטרנט תושבי כל המדינות יכולים להשתתף במסחר בכל הבורסות הפזורות ברחבי העולם . ואכן היקף המסחר בבורסות העולם עצום , והוא מסתכם בטריליוני ( מיליוני מיליונים ) דולרים ביום . התפתחות הסחר בשירותים ובסחורות וכן הסחר הפיננסי העלו את רמת החיים במדינות רבות , אך גם יצרו תלות כלכלית בין המדינות בעולם , והתלות יוצרת מצב שבו משבר כלכלי באחת המדינות פוגע במדינות רבות אחרות . ואמנם מעת לעת פורצים משברים כלכליים בין-לאומיים , ובהם שני המשברים הגדולים שהתרחשו בעשור הראשון של שנות האלפיים : בשנת 2000 התפשט ברחבי העולם משבר בתעשיית ההייטק , ובשנים 2009-2008 החל בארה"ב משבר כלכלי בתחומי הנדל"ן והפיננסים , והתפשט ממנה לכל רחבי העולם . יש הטוענים שהתרחבות הסחר הבין-לאומי פוגעת בשוויון ההזדמנויות , והנפגעות הן המדינות הפחות מפותחות . אחת הטענות היא שהסכמי הסחר אילצו את המדינות הפחות מפותחות לפתוח את השווקים לסחורה מן המדינות המפותחות , ואילו המדינות המפותחות לא נהגו כך והגבילו את פתיחת השווקים ואת יבוא המוצרים ממדינות פחות מפותחות . טענה אחרת גורסת כי בהסכמי סחר בין-לאומיים הסכימו מדינות שונות על המשך מתן סובסידיות לחקלאות כדי להגן על חקלאיהן , וגרמו בכך לירידה במחירי התוצרת החקלאית בעולם . עניין זה פגע במיוחד במדינות הפחות מפותחות , שבהן החקלאים אינם מקבלים סובסידיות ושמוצרי החקלאות הם ענף היצוא העיקרי שלהן . נוסף על כך המדינות הפחות מפותחות מתקשות לשווק את מוצריהן בגלל תשתיות התחבורה הלקויות ובגלל רמת מוצריהן הנמוכה יחסית . לעתים עוברות שנים רבות עד שמדינות אלו מצליחות לייצר מוצרים העומדים באמות המידה של המדינות המפותחות . ? . 1 כיצד הטלת מכס על סחורות מיובאות מגנה על הסחורה המקומית ? . 2 כיצד מתן ס ff בסידיות לחקלאות במדינות שונות מגן על החקלאים המקומיים , ומדוע הוא פוגע במיוחד במדינות הפחות מפותחות ? . 3 א . הביאו דוגמאות של חמישה מוצרים מיובאים זוילם ממוצרים מתוצרת ישראל , וכתבו היכן מיוצר כל אחד מהם ( תוכול למצוא מוצרים כאלה בשפע במרכוילם . ( ב . שערו , כיצד על אף הוצאות ההובלה - המוצר זול יותר ממוצר מקומי ? . 4 הציגו נימוקים לטענה זו : הגידול בסחר העולמי נובע מהתפתחות אמצעי התחבורה ומהוזלת עוליות ההובלה והאחסון וכן מן הרפורמות הכלכילות המתרחשות במדינות העולם . . 5 הציגו נימוקים המבססים את הטענה , שהתרחבות הסחר הבין-לאומי פוגעת בשוויון ההזדמנויות של מדינות עניות . הביעו את דעתכם בסוגיה זו . . 6 קראו את אחד המאמרים על המשברים הכלכילים הבין-לאומיים שהתרחשו בעשור הראשון של נשות ה . 2000- כתבו : מה היו גורמי המשבר ? מה היו תוצאות המשבר ? מי היו הנפגעים העיקריים ? בורסה : מוסד כלכלי שבו מוכרים וקונים ניירות ערך , כמו מניות ואיגרות חוב . נייר ערך : תעודה , מניה או איגרת חוב שמקנות בעלות על חלק מחברה או זכאות לקבלת תשלומים מאותה חברה . מניה : מסמך המקנה בעלות על חלק מסוים מהון של חברה מסחרית בע"מ . בבורסה קונים ומוכרים מניות . איגרת חוב : תעודה המונפקת על ידי חברה , מוסד , ממשלה או תאגיד , ובה התחייבות לשלם כספים ( קרן וריבית ולעתים גם הפרשי הצמדה ) בתאריכי פירעון קבועים . היקף היצוא העולמי של סחורות ושירותים בשנים נבחרות ( במיליוני דולרים ) חזית הבורסה בניו יורק

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר