עמוד:117

המלחמה הקרה הסתיימה עם התפוררות המשטר הקומוניסטי בבריה"מ ובמזרח אירופה . תושבי האזור ניצלו את היחלשותה של בריה"מ , ובתהליך מהיר שינו המדינות שבריה"מ סיפחה אליה , זו אחר זו , את משטרן והכריזו על עצמאותן . תהליך התפרקות הגוש המזרחי הסתיים בשנת 1990 עם נפילת חומת ברלין , כאשר גרמניה , שבתקופת המלחמה הקרה נחלקה לשתי מדינות - גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית - התאחדה מחדש בשלטון דמוקרטי . בעקבות אירועים אלו נפתחו הגבולות בין מערב אירופה למזרחה , חל שינוי דרמטי במאזן הכוחות הגאו-פוליטי בעולם , והתרחש גם שינוי כלכלי עצום . ארה"ב , שנותרה המעצמה הכלכלית המובילה בעולם , והאיחוד האירופי ש"נולד" לאחר נפילת חומת ברלין , מובילים ומקדמים את הקפיטליזם ואת התפיסה הכלכלית התומכת בשוק חופשי . תפיסות אלו מצויות בבסיס הגלובליזציה , והמסר העיקרי שלהן הוא כי צמיחה ושגשוג כלכלי תלויים בצמצום ככל האפשר של מעורבות המדינה במשק ובמתן אפשרות לכוחות השוק לנהל את הכלכלה באופן חופשי . כל מדינות העולם מנסות להשתלב בכלכלה הגלובלית , אלא שהשתלבות זו מחייבת אותן לבצע רפורמות כלכליות הכוללות את הפעולות האלה : הסרת ההגבלות על הסחר במטבע חוץ כדי לאפשר זרימת הון חופשית ממדינה למדינה . הסרת מכסים והגבלות על היבוא וחשיפת השוק המקומי ליבוא מתחרה מכל העולם . תהליכי הפרטה מואצים , שבהם מעבירים נכסים שהיו בבעלות ציבורית ( תשתיות , נדל"ן , שירותי בריאות , שירותים פיננסיים ועוד ) לבעלות פרטית . צמצום התמיכה הכלכלית של המדינה : הפחתת סובסידיות ותקציבים למפעלים ולמגזרים שונים בחברה . מדינות שהנהיגו רפורמות כלכליות כאלה ( או חלק מהן ) פתחו למעשה את השווקים שלהן לתהליכי הגלובליזציה - למעבר חופשי של הון , סחורות , שירותים ועוד . בצד מדינות שנהגו כך בעבר , כמו ארה"ב ומדינות מערב אירופה , נפתחו גם השווקים בסין , הודו , רוסיה ועוד מדינות במזרח אירופה , אמריקה הדרומית ומזרח אסיה . התפתחויות בתחומי הטכנולוגיה , התחבורה והתקשורת בלי ההתפתחות הטכנולוגית שהתרחשה במחצית השנייה של המאה ה , 20- ובעיקר בלי המהפכה הטכנולוגית בתחומי התחבורה והתקשורת , לא הייתה הגלובליזציה מגיעה לממדים ולעוצמה שאליהם הגיעה . המהפכה הטכנולוגית משנה את משמעותם של המרחק והזמן : בעולם שבו אפשר להעביר מידע ממקום למקום באופן מידי ולהגיע פיזית ממקום למקום בזמן קצר ובמחיר נמוך - נוצרים קשרים חדשים בין מדינות , חברות כלכליות , קהילות ויחידים ממקומות שונים בעולם . קשרים אלו הם התשתית לקיומה של הכלכלה הגלובלית , והם גם הבסיס שממנו צומחות ההשפעות החברתיות והתרבותיות של תהליך זה ( עוד בנושא - ביחידה 1 פרק שלישי . ( ? עיינו ביחידה 1 בפרק השיליש , העוסק בתחבורה ותקשורת . ציינו שולשה תהילכי פיתוח התורמים להאצת הגולבילזציה וקשורים לחידוישם בתחומי התחבורה והתקשורת . קפיטליזם : "קפיטל" משמעותו "הון . " קפיטליזם הוא שיטה כלכלית-חברתית , שבה אמצעי הייצור , השיווק וסחר החליפין נמצאים בבעלות פרטית . הקפיטליזם מושתת על עקרון היוזמה החופשית , ולפיו בעלי ההון חופשיים לנצל את רכושם ולהשקיע אותו כדי להפיק ממנו רווחים בתנאי תחרות . התפיסה הקפיטליסטית מעודדת תחרות חופשית וצבירת הון ודוגלת בצמצום ההתערבות של המדינה בחיי הכלכלה . שוק חופשי : כינוי להתנהלות כלכלית במדינה או בעולם , שבמסגרתה יזמים פרטיים מבצעים את רוב ההחלטות והפעולות , והממשלה כמעט שאינה מתערבת בפעילות הכלכלית ואינה מגבילה אותה . בשוק חופשי המחירים נקבעים לפי הביקוש וההיצע ולא לפי תקנות ממשלתיות או התערבות חיצונית אחרת . רפורמה כלכלית : שינוי יזום ומתוכנן במערכת הכלכלית . מכס : מס המשולם על סחורה מיובאת , והוא אחד ממקורות ההכנסה של מדינות . הטלת מכס נובעת גם מן הרצון להגן על הסחורה המקומית מתחרות של סחורה מיובאת . הפרטה : העברת הבעלות על חברות , מפעלים או שירותים ממשלתיים או ציבוריים לידי אנשים פרטיים . סובסידיה : תמיכה כספית , על פי רוב של הממשלה , המוענקת למפעלי תעשייה , לחקלאות או למוסדות כדי לאפשר את המשך פעילותם או כדי להוזיל את מוצריהם לצרכנים .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר