עמוד:116

הגורמים להתפתחות הגלובליזציה תהליכי הגלובליזציה הם בראש ובראשונה תוצאה של שינוי עמוק באופי הפעילות הכלכלית בעולם . זהו סדר עולמי חדש , המסיר במידה רבה את מגבלות הסחר ותנועות ההון בין אזורים שונים בעולם ומתעלם לעתים קרובות מקיומם של גבולות מדיניים ומדינות לאום . מקובל לראות את ראשיתם של תהליכי הגלובליזציה במחצית השנייה של המאה ה , 19- והם הואצו והתחזקו במחצית השנייה של המאה ה . 20- ההתפתחויות הפוליטיותכלכליות וההתפתחויות הטכנולוגיות שהתרחשו בתחומי התחבורה והתקשורת בשלהי המאה ה20- הן הגורמים העיקריים לזירוז תהליכי הגלובליזציה . התפתחויות פוליטיות וכלכליות מאז מלחמת העולם ה2- היה העולם נתון להשפעה של שתי מעצמות : מן הצד האחד גוש מדינות המערב , וארצות הברית בראשו - ומן הצד האחר גוש מדינות מזרח אירופה , וברית המועצות ( לשעבר ) בראשו . במשך כ40- שנה , עד סוף שנות ה80- של המאה ה , 20- התקיים מאבק איתנים בין שתי מעצמות-העל , ארה"ב ובריה"מ , על כוח ועל תחומי השפעה . תקופה זו מכונה " תקופת המלחמה הקרה" בגלל אופי המאבק בין המעצמות : הייתה זו תקופה של מתח רב , חשדנות הדדית , פעולות ריגול , מירוץ חימוש - שכלל חימוש גרעיני , תחרות על "כיבוש החלל" ועימותים צבאיים מקומיים , אך לא מלחמה כוללת . פרק שלישי תהליכי הגלובליזציה מחוללים תהליכי פיתוח מרחביים במשך מאות שנים התקיימו קשרים כלכליים , חברתיים ותרבותיים בין אזורים שונים בעולם . קשרים אלו התחזקו והתרחבו בתקופה הקולוניאלית . בתקופה זו חברות הסחר היו חברות גלובליות , וכך גם רבות מן התעשיות . ואולם בעשורים האחרונים גדלו ההיקף והעוצמה של קשרים אלו לממדים שלא נודעו בעבר , והם מכונים " תהליכי גלובליזציה . " הגלובליזציה משפיעה על הכלכלה , החברה והתרבות - ועל היישובים , הסביבה ואורח החיים של תושבי העולם כולו . בתהליכי הגלובליזציה - מדינות , קהילות , חברות כלכליות ואנשים מכל רחבי העולם יוצרים קשרים פיזיים ווירטואליים הדוקים , כמעט ללא התחשבות במחסומים של גבולות מדיניים . כך מתאפשר מעבר מהיר של מוצרים , הון , אנשים , מידע ורעיונות - ממקום למקום ; כלכלות , תרבויות ותנועות פוליטיות משתלבות זו בזו ומזינות אלו את אלו ; ובני האדם ברחבי העולם מפתחים טעמים ומנהגים תרבותיים דומים , כאילו העולם כולו הוא יחידה אחת . על כן יש המכנים את העולם בימינו - "כפר גלובלי . " בפרק זה ייבחנו הגורמים להתפתחות תהליכי הגלובליזציה , מאפייני התהליכים הללו , השלכותיהם על מדינות העולם השונות , והאופן שבו הם מחוללים בהן תהליכי פיתוח מרחביים . יוצג גם הקשר שבין תהליכי הגלובליזציה לפערים הקיימים ברמת הפיתוח בין מדינות העולם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר