עמוד:113

השפעת הקולוניאליזם על המעצמות האירופיות השתלטות מדינות אירופה על שטחים מחוץ ליבשת החלה עוד לפני התקופה הקולוניאלית , אך החל בראשית המהפכה התעשייתית ( סוף המאה ה18- וראשית המאה ה ( 19- קיבלה ההשתלטות תאוצה - והיא חיזקה את תהליכי התיעוש והעיור המואצים שעברו מדינות אירופה באותה עת . האצת התיעוש המהפכה התעשייתית , שהביאה להתפתחות המואצת במדינות אירופה , הייתה אחד הגורמים העיקריים להתפשטות הקולוניאליזם בתקופה השנייה ( מן המאה ה19- ועד סיום מלחמת העולם ה . ( 2- הקולוניאליזם תרם להקמת מערכת החינוך בקונגו , אבל החינוך היה בסיסי - שתי שנות לימוד ושלוש שנות התמקצעות - והוגבל להכשרה לתפקידים זוטרים : פקידים , שוליות של בעלי מקצוע , חיילים - ובעיקר עובדי כפיים . מעטים המשיכו את לימודיהם , ואף הם יועדו לתפקידי כמורה זוטרים , כוחות עזר ברפואה ובעלי מלאכה . אחוז האפריקנים בקונגו שקיבלו חינוך תיכוני ומעלה היה בין הנמוכים באפריקה כולה , ותקופה ארוכה מנע הדבר צמיחה של אליטה אפריקנית משכילה שתוכל להנהיג את המדינה . למרות התפתחותה של עיר הבירה , נשארו רוב תושבי קונגו כפריים . בשנות ה50- היה שיעור העירוניים בקונגו 5 % -1 % מכלל האוכלוסייה המקומית , וכיום , בראשית המאה ה , 21- שיעורם כ . 35 % - הבלגים פעלו באופן שיטתי למניעת גיבוש לאומי של תושבי קונגו . הם אסרו הקמת מפלגות לאומיות והתאחדויות ( איסור שנמשך עד שנת , ( 1958 עודדו סכסוכים בין קבוצות ושבטים וחילקו משרות לפי מפתח אתני או אזורי , כדי ליצור פערים ברמת המודרניזציה ולחזק את היריבות בין השבטים והקבוצות האתניות . ? מצאו את קונגו במפות המתאימות באטלס : א . תארו את מאפייני האקילם בקונגו . ב . ציינו איול משאבי טבע מצויים בקונגו . ג . מצאו מידע על הנהר קונגו והסבירו כיצד הוא משפיע על החיים במדינה . ד . עיינו בנתונים של קונגו בטבלת המדינות שבסוף הספר ותארו על פיהם את מצבה הדמוגרפי והכלכיל . ה . תארו את מיקומה של קינשסה והסבירו מדוע בחרו הבלגים לפתח דווקא אותה . ו . מצאו במפות ובמידע שאספתם עדויות להשפעת השלטון הקוולניאיל על קונגו . למעלה : אירופים מכשירים נגרים מקומיים , 1897 משמאל : ילידים מקומיים מקבלים חינוך נוצרי במיסיון

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר