עמוד:111

המודל של טאפי , מוריל וגולד - התפתחות מערכת התחבורה בתקופה הקולוניאלית השלבים השונים בהתפתחות מערכת התחבורה על רקע התפשטות השלטון הקולוניאלי הוצגו על ידי החוקרים טאפי , מוריל וגולד בשנת 1963 במודל בעל שלושה שלבים . המודל שפיתחו מתאים למדינות קולוניאליות ששכנו לאורך חופי ים . שלב מוקדם - כתוצאה מהופעת השלטון הקולוניאלי , כמה כפרי דייגים לאורך החוף נעשים ערי נמל , ובהן מתרכזת עיקר הפעילות הכלכלית במדינה . לכל עיר נמל יש עורף כלכלי מצומצם המחובר אליה באמצעות דרכים מעטות . הדרכים לפנים היבשת מעטות , ובמקרים רבים לא קיימות כלל . שלב מתקדם - נסללות דרכים חדשות אל פנים היבשת והן מקשרות אחדות מערי הנמל עם מקומות בעלי חשיבות כלכלית או אסטרטגית למדינת האם , כגון מכרות ואזורי מטעים . ערי נמל אלו הולכות ומתפתחות על חשבון ערי נמל קטנות יותר , שאינן מחוברות לפנים המדינה . פיתוח מתרחש גם באותם אזורים בפנים המדינה שהדרכים מובילות אליהם וכן בתחנות שונות לאורך הדרכים . שלב מאוחר - מערכת התחבורה מתרחבת והצירים המרכזיים מתחברים אלה לאלה . רשת זו היא הבסיס לרשת התחבורה הלאומית . לאורך רשת התחבורה מתפתחת היררכיה של יישובים , בהתאם לנפח ההובלה בצירים השונים . התפתחות רשת הדרכים מאפשרת לפתח את האזורים החקלאיים המייצרים עודפי תוצרת לצורכי מסחר . היצוא הולך וגדל - וערי הנמל גדלות גם הן . השפעה דתית ותרבותית לקולוניאליזם היו השלכות תרבותיות , דתיות ואידאולוגיות . אורח חייהם ומאפייניהם התרבותיים-חברתיים של התושבים המקומיים היו שונים לחלוטין מאלו של האירופים . הקולוניאליזם השליט , לעתים בכוח , את הדת , התרבות , והשפות האירופיות , והביא בכך לתחילתה של אחידות בסגנון החיים והערכים ברחבי העולם . אחת המטרות המוצהרות של הקולוניאליזם , בעיקר בראשיתו , הייתה הפצת הדת הנוצרית בעולם . הפורטוגלים למשל , שהיו בני הדת הנוצרית-קתולית , אילצו את האוכלוסייה המקומית באמריקה הדרומית להתנצר . משימת המרת הדת של האוכלוסייה הילידית נתפסה בעיני הריבון הספרדי כקדושה , ולשם ביצועה נפרסה רשת של כנסיות ובתי ספר של המיסיון , שהגיעה עד למקומות הנידחים ביותר . עקב כך אוכלוסיית אמריקה הדרומית היא כיום ברובה נוצרית-קתולית . מיסיונרים נוצרים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר