עמוד:109

מחוסר יציבות : יש מקרים ששבטים ועמים נחצו בין מדינות , ויש מקרים שמדינות הורכבו מכמה קבוצות אתניות . בקרב האוכלוסייה במדינות החדשות הייתה לאתניות ולשבטיות קדימות בהשוואה ללאומיות - וכך נוצרו בהן קונפליקטים פוליטיים , המעכבים עד היום את התפתחותן וצמיחתן הכלכלית . זאת ועוד : במדינות פחות מפותחות רבות , בעיקר באפריקה , מתנהלות עד היום מלחמות שהן תוצאה של המדיניות הקולוניאליסטית . ניצול כלכלי ניצול משאבי הטבע של הקולוניות נעשה באופן מוצהר וגלוי . הכלכלה הקולוניאליסטית באפריקה , באסיה , ובאמריקה הדרומית התבססה על סחר בין-לאומי : יצוא חומרי גלם לאירופה ויבוא סחורות מוגמרות מאירופה . חומרי הגלם שיוצאו היו ברובם מוצרים חקלאיים - סוכר , קקאו , תה , קינמון , בוטנים , גומי , משי , שמן דקלים , גומי וכותנה . יוצאו גם מחצבים - כסף , זהב , יהלומים , נחושת , בדיל ועפרות מתכת אחרות וגם מקורות אנרגיה - בעיקר נפט . האירופים עודדו פיתוח של גידולי שוק חדשים כמו כותנה , קקאו , תה ובוטנים . הם הקימו חוות חקלאיות ענקיות , שכל אחת מהן גידלה גידול אחד או שניים , ולעיבודן נדרש כוח עבודה רב . החקלאים המקומיים נהיו כוח העבודה בחוות , אחרי שלא הצליחו לעמוד בתשלומי המסים הכבדים שהוטלו עליהם כחקלאים עצמאיים . תהליכים אלו של התמעטות המשקים הפרטיים והמעבר למספר מצומצם של גידולים פגעו בחקלאות המסורתית וגררו אסונות כמו רעב ומחסור ( מפורסמות מגפות הרעב שהתחוללו בהודו ובמצרים במאה ה19- וגרמו למותם של רבים . ( אמנם בסופו של התהליך עברה כלכלתן של הקולוניות מכלכלת קיום מסורתית לכלכלת שוק המבוססת על יצוא , אבל תהליכים אלו של ההתמחות בגידול אחד או שניים וביצוא שלו עיכבו את ההתפתחות המקומית ויצרו תלות בכלכלת המדינות הקולוניאליסטיות ובתנודות השוק העולמי . עם זאת המשיכו חקלאים רבים לקיים חקלאות במשקיהם הזעירים בצד עבודתם כשכירים בחוות הגדולות . המגזר הראשוני , העוסק בהפקה של חומרי גלם - בחציבה , בכרייה , בדיג ובחקלאות , המשיך להיות מקור התעסוקה העיקרי של תושבי הקולוניות . השליטים האירופים נמנעו במכוון מלפתח תעשייה וידע טכנולוגי בקולוניות , כי רצו לשמרן כשוק לסחורות המוגמרות המיובאות ממדינות האם המתועשות ללא תחרות מקומית . כמו כן נזקקה הפעילות הכלכלית הקולוניאליסטית לכוח עבודה רב וזול כדי למקסם את הרווחים . תהליכים אלו אחראיים במידה רבה לעובדה שמדינות תת מפותחות רבות כיום , עדיין מייצאות חומרי גלם וסחורות בעלות ערך נמוך ומייבאות מוצרי מזון בסיסיים וכן סחורות בעלות ערך גבוה . יצירת פערים ואי-שוויון הקולוניאליזם יצר פערים ואי-שוויון בתוך הקולוניות . אי-שוויון חברתי - השינויים הכלכליים בקולוניות הובילו בין היתר להיווצרותם של מעמדות כלכליים-חברתיים : מעמד צר של אליטה מקומית מול שכבה גדולה של פועלים . השליטים הקולוניאליסטים טיפחו קבוצות עילית מקומיות , לרוב מתוך מיעוטים אתניים , כדי שיעזרו להם לשלוט . לדוגמה : הצרפתים בסוריה טיפחו את העלאוויים ( שהם לא סונים ולא שיעים ;( הגרמנים והבלגים ברואנדה ובורונדי טיפחו את בני שבט הטוטסי ( שהיו בהירים יותר ;( והבריטים בהודו נשענו על המוסלמים לשליטה בהינדים . . 1 א . מצאו מידע במקורות שונים ותארו את הסכסוכים ומלחמות האזרחים באחת ממדינות אפריקה - ר ff אנדה ( רצח בני הט ff טסי , ( סודן ( דרפ ff ר , ( ניגריה ( מלחמת ביאפרה , ( אתיופיה - אריתריאה או מדינה אחרת . ב . הסבירו כיצד מתקשרות מלחמות אול לכיבוש הקוולניאילסטי . . 2 כיצד נפגעה כלכלת הקוולניות מהתפתחותן של החוות המתמחות בגידול אחד ישבוילו מיועדים ילצוא ? . 3 מהן הסיבות להתחזקות ענף החקלאות בקוולניות , ומדוע לא התפתחה בהן תעישיה ? . 4 מהי ההשפעה של תהילכים אול על כלכלתן של המדינות הפחות מפותחות כיום ?

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר