עמוד:108

השפעת הקולוניאליזם על הקולוניות לפני התקופה הקולוניאלית היו מרבית התושבים באמריקה הדרומית , באסיה ובאפריקה מנותקים מן ההתרחשויות וההתפתחויות בחלקים אחרים של העולם ומן המודרניזציה האירופית . הכיבוש הקולוניאלי הוביל למציאות חדשה : מאות מיליונים מתושביהן המקומיים של הקולוניות עברו מחיים במסגרות פוליטיות עצמאיות לחיים בשלטון אירופי , שנטל מהם את ריבונותם וחירותם , אך קישר אותם אל העולם המודרני . מציאות חדשה זו הביאה אתה שינויים מרחיקי לכת , שהשפעתם ניכרת עד היום ברבות מהמדינות שהיו בעבר קולוניות . במדינות רבות ענפי הכלכלה המסורתיים וערכי התרבויות המקומיות נהרסו ונוצלו . אך בצד אלו , הביא הקולוניאליזם לאפריקה ולאסיה קדמה טכנולוגית : נבנו סכרים , גשרים ומסילות ברזל ; הוכנסו דפוסי ארגון ומינהל מודרניים ; הואצו תהליכי העיור והבנייה של תשתיות עירוניות ; ושופרו תנאי התברואה ושירותי הבריאות . כל אלו נעשו אמנם מתוך האינטרסים של השליטים האירופים , אבל הם שירתו גם את האוכלוסייה המקומית . אחד התהליכים הכלכליים , שהתרחבו בתקופה הקולוניאלית , הוא הסחר העולמי ; ומדינות שבעבר הנהיגו כלכלה של משק סגור יצרו קשרים כלכליים ענפים ברחבי העולם . הרס חברות מקומיות הכיבוש הקולוניאלי מוטט חברות ותרבויות מקומיות . במקרים רבים היה הכיבוש הקולוניאלי אלים והרסני : במקומות מסוימים הוא הגיע לדרגה של רצח עם . באוסטרליה למשל הושמדו כ 90 % - מן הילידים המקומיים - האבוריג'ינים . בתקופה הקולוניאלית היה נפוץ סחר בעבדים , והוא גרם לאובדנם של קבוצות אתניות ושבטים רבים ולפיזורם של אחרים ברחבי העולם . נוסף על כך סבלו אוכלוסיות שלמות ממחלות שאליהן נחשפו לראשונה עם הכיבוש , ומחלות אלו גרמו לתמותה של עשרות מיליונים מהם . יצירת מדינות לאום אירופה הייתה מחולקת למדינות לאום , בעוד שרוב האוכלוסייה בקולוניות הייתה מאורגנת במסגרות אתניות ושבטיות . הקולוניאליזם תרם להפצת הרעיון של מדינת הלאום , אך השליטים חילקו את הקולוניות למדינות בעלות גבולות ברורים , לעתים קרובות ללא התחשבות בשבטים ובקבוצות האתניות שחיו בשטח . במשך הזמן אימצו התושבים המקומיים את רעיון הלאומיות , שהביאו עמם השליטים האירופים , ובסופו של דבר תרם אימוץ הרעיון להקמתן של תנועות לאומיות , שהתגייסו למאבק בשליטים הקולוניאליסטים כדי להשתחרר ולהגיע לעצמאות . ואולם היסודות שהניחו המדינות הקולוניאליסטיות הביאו בסופו של דבר , כאשר הקולוניות נעשו מדינות עצמאיות , להיווצרות מדינות שגבולותיהן מלאכותיים , והן סובלות ורכשו השכלה וחינוך צרפתי . האנגלים , לעומתם , הנהיגו שלטון ביזורי ( עקיף , ( שנשען על המוסדות הפוליטיים והחברתיים המסורתיים של המקומיים . ואולם ההכרעה , במיוחד בעניינים עקרוניים וחשובים , הייתה בסופו של דבר של הממשל בלונדון . האנגלים העניקו סמכויות נרחבות למנהיגים המסורתיים המקומיים , ונקטו גישה סובלנית יותר כלפי הדת וזכויות המקומיים . כמו צרפת , גם פורטוגל , גרמניה ובלגיה פעלו בקולוניות לפי החוקים של מדינת האם ( המדינה הקולוניאליסטית ) וביטלו במחי-יד את חוקי המקום . המלך הבלגי ליאופולד , לדוגמה , היה ידוע בשלטון הישיר והעריץ שהנהיג בקולוניות שלו - אך אחריו אימצו הבלגים בהדרגה את גישת השלטון העקיף . השילטים האירופים ראו בתושבים הכבוישם אנישם נחותים ונחשילם , חסרי תרבות ובעיל אמונות תפולת . הביאו דוגמאות מדפוסי השילטה שלהם הממחיישם תפיסה זאת .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר