עמוד:107

מטרות הקולוניאליזם המניעים להשתלטות האירופית היו בעיקר מסחריים-כלכליים , אך במקרים רבים נלוו אליהם גם מניעים צבאיים , פוליטיים ותרבותיים . ואלו היו המטרות העיקריות של רוב המדינות הקולוניאליסטיות : . 1 השתלטות על משאבי טבע ( זהב , יהלומים , ברזל , קקאו וכדומה , ( שנמצאו בשפע בקולוניות , וניצולם לצרכים מסחריים ותעשייתיים של מדינת האם ( המדינה האירופית הקולוניאליסטית הכובשת . 2 . ( ניצול כוח האדם המקומי ( כולל ילדים ונשים ) לביצוע עבודות כפיים תמורת תשלום מועט . . 3 פיתוח גידולים חקלאיים ( תבלינים , פירות אקזוטיים כמו אננס ואגוזי קוקוס , תה , קפה ועוד ) בשטחי הקולוניות , כדי לאפשר אספקה של מוצרי מזון ומותרות שהאקלים באירופה אינו מתאים לגידולם . . 4 השתלטות על היבוא המקומי , כדי להרחיב את שיווק הסחורות שיובאו ממדינת האם , ובכך לחזק את כלכלתה . . 5 חיזוק המעמד הצבאי-פוליטי הבין-לאומי של המדינה הקולוניאליסטית בקרב מדינות העולם . . 6 החדרת הנצרות לאזורים שהאירופים ראו בהם אזורים נחשלים ( למשל - מרכז אפריקה ומזרח אסיה ) וחיזוק מעמד הנצרות באזורים שבהם היא כבר הייתה דתם של חלק מבני המקום ( למשל - לבנון ואתיופיה . ( השתלטות האירופים על מרבית העולם למדינות אירופה , ובמיוחד לצרפת ולבריטניה , שהיו מנהיגות העולם והמעצמות החזקות ביותר במאה ה , 19- היו יתרונות בולטים על שאר מדינות העולם מבחינה כלכלית , טכנולוגית וצבאית . במהלכה של המהפכה התעשייתית התפתחה באירופה התעשייה הכבדה ( שכללה את ענפי הברזל והפלדה , ( תעשיית כלי הנשק , שימוש במכונות קיטור וכן בניית אניות ואמצעים לניווט בים . יתרונות אלו , בשילוב השאיפות האימפריאליסטיות של מדינות אירופה , האיצו את התפתחות הקולוניאליזם . עד ראשית המאה ה20- השלימו המדינות הקולוניאליסטיות את כיבושיהן ברחבי אסיה ואפריקה . מדינות אירופה שלטו בקולוניות שלהן באפריקה , באסיה ובאמריקה הדרומית באמצעות מתיישבים אירופים לבנים שנשלחו למקומות אלו . תפקידם היה לפקח ולהנהיג את המסגרת השלטונית ואת המסגרת הכלכלית-מסחרית בקולוניה . כדי לבסס את שליטתם קבעו השליטים חוקים ומנהגים שפגעו באוכלוסייה המקומית . הם יצרו הפרדה גזעית ברורה , מגובה בחוק , בין האירופים לבין התושבים המקומיים . ההפרדה בלטה במיוחד באפריקה , שבה הגדירו השליטים האירופים היררכיה תרבותית-גזעית ברורה , ולפיה לא הייתה לשחורים אפשרות ללמוד או זכות לבחור . צורות השליטה בקולוניות נבדלו זו מזו , לפי המעצמה השלטת : השלטון הקולוניאליסטי הצרפתי הנהיג שלטון ישיר וריכוזי . הוא פעל על פי חוקים שהתקבלו בפריז , תוך התחשבות מסוימת בדעתם של ראשי השבטים או המנהיגים המקומיים . הצרפתים שאפו " לתרבת" את התושבים המקומיים , שנחשבו בעיניהם חסרי תרבות אף שהייתה להם תרבות משלהם , שונה מן התרבות האירופית . הם העניקו סמכויות רק לאנשים שנטמעו בתרבות הצרפתית קריקטורה מתחילת המאה ה , 19- המתארת כיצד הבריטים והצרפתים מחלקים ביניהם את העולם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר