עמוד:103

לתפיסתו של רוסטוב , מה שקובע את תהליכי הפיתוח הוא רמת ההתפתחות הטכנולוגית , ובהתאם לכך הוא יצר מודל המתאר את השלבים המתרחשים במדינה במהלך הפיתוח . המודל של רוסטוב כולל חמישה שלבים עוקבים , אבל לטענתו משך הזמן של כל שלב משתנה ממדינה למדינה ( ראו טבלה . ( . 1 שלב הכלכלה המסורתית - החברה מתנגדת לחידושים ואינה מוכנה לאמץ דפוסים חברתייםכלכליים חדשים . את השלב הזה מאפיינים העיסוק בחקלאות , עיסוק מועט במלאכה , קשרים חיצוניים מעטים ורמה טכנולוגית נמוכה . . 2 שלב ההכנה להמראה - החברה מתחילה לפתח מערכת חינוך , מערכות פיננסיות וקשרים חיצוניים . החקלאות מתמסחרת , וחלק מהחקלאים עוברים לתעסוקה במלאכה ובשירותים . מופיעים יזמים - ובעקבותיהם מתחיל להתפתח ייצור תעשייתי , עדיין מוגבל . בשלב זה הערים מתפתחות , מתקיימת הגירה מן הכפר אל העיר , היקף ההשקעות במשק גדל , החברה מתחילה לקלוט חידושים , ומתחיל להיווצר אי-שוויון בין הגלעין לשוליים במדינה . . 3 שלב ההמראה - גידול כלכלי מהיר ונמרץ לכיוון כלכלה מודרנית . הייצור והיצוא של מוצרי תעשייה מתפתחים מאוד , ויש השקעה רבה בתשתיות תחבורה ( מסילות ברזל , כבישים ושדות תעופה . ( המשק מתרחב ובד בבד גדל גם אי-השוויון האזורי . . 4 שלב החתירה לבגרות טכנולוגית - מתפתח משק כלכלי מגוון ברמה טכנולוגית גבוהה , מגזר השירותים גדל במהירות , וכך גם כוח האדם המקצועי . רמת העוני יורדת , תהליכי העיור מואצים , ומבנה החברה המסורתי מתערער . . 5 שלב הצריכה ההמונית - ייצור המוני המוביל לגידול מהיר בהיקף הצריכה . עולה מאוד הביקוש למוצרי צריכה , כמו טלוויזיות , מקררים , מכוניות וכדומה . המגזרים השלישוני והרביעוני מתפתחים - בעוד שבמגזר התעשייה חלה ירידה . המערכת העירונית גדלה ומתפתחת . ואלו הן טענות מבקריו של רוסטוב : המודל מתאר את תהליכי הפיתוח שעברו מדינות מפותחות במערב אירופה ובצפון אמריקה - אך אין להשליך ממנו על המדינות הפחות מפותחות כיום , מפני שבעקבות התהליכים הגלובליים , התנאים שהפיתוח מתרחש בהם כיום שונים לחלוטין מן התנאים שהתקיימו בעבר . מרבית המדינות הנמנות כיום עם המדינות המפותחות עברו את תהליכי הפיתוח כשהיו בעמדות כוח בזירה הבין-לאומית . רבות מהן היו מדינות קולוניאליות , שניצלו את המדינות העניות שהיו נתונות לשלטונן - לצורך קידום הפיתוח שלהן . למדינות הפחות מפותחות הנמצאות כיום בראשית תהליכי הפיתוח אין יתרונות כאלה . המודל לא מביא בחשבון אירועים בין-לאומיים רבי משמעות כמו תהליכי הגלובליזציה והמשברים הפיננסיים העולמיים , האזוריים והמדינתיים . המודל מתייחס אל המדינה כולה כאל יחידה אחת , ואינו מביא בחשבון את הפערים הקיימים בין אזורים שונים באותה מדינה .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר