עמוד:99

נתמקד בכמה מדדים בנושאי הטכנולוגיה והתשתיות : רמת המינוע השימוש בכלי רכב ממונעים הוא אחד מסימני ההתפתחות הטכנולוגית של החברה האנושית , והוא אחד המדדים להערכת רמת החיים והרמה הכלכלית של האוכלוסייה במדינות העולם . את רמת המינוע מודדים באמצעות מספר כלי הרכב לכל 1 , 000 איש ( בתחבורה הפרטית , בתחבורה הציבורית ובתחום הובלת הסחורות . ( רמת מינוע גבוהה קשורה לרמת חיים גבוהה ; היא מעידה על כך שלתושבי המדינה יש הכנסה גבוהה , ורבים יכולים להרשות לעצמם לקנות מכונית ולעמוד בעלות החזקתה . רמת מינוע גבוהה מעידה גם על פעילות כלכלית אינטנסיבית ועל מספר רב של כלי רכב המובילים מטענים ממקום למקום , וכן על תחבורה ציבורית מפותחת . המגבלה של המדד : בדיקת רמת המינוע במדינות העולם אינה מעידה באופן מדויק על רמת הפיתוח שלהן , מפני שלעתים מספר המכוניות אינו קשור לרמת הפיתוח . לדוגמה : במדינות שבהן המיסוי על יבוא רכב גבוה במיוחד , רבים לא יקנו רכב אף שהכנסתם גבוהה ; ובמדינות שרמת התחבורה הציבורית בהן גבוהה - נוחה , יעילה וזולה - יוותרו רבים על רכב פרטי . עובדות מעניינות בקשר לרמת מינוע ב50- השנים האחרונות עלתה בהדרגה רמת המינוע בישראל ועמדה בשנת 2008 על 324 כלי רכב ( פרטיים ומסחריים ) ל 1 , 000- תושבים . ואולם ביחס למדינות העולם המערבי , שבהן רמת המינוע גבוהה מ500- כלי רכב לכל 1 , 000 תושבים , רמת המינוע בישראל עדיין נמוכה . היטלי המסים של ממשלות ישראל על כלי הרכב המיובאים הם הגורם העיקרי למחירים הגבוהים של כלי הרכב בישראל , ובהתאמה - למספרם לכל 1 , 000 תושבים . רמת המינוע בארה"ב היא מן הגבוהות בעולם ; יותר מ 80 % - מתושבי ארה"ב מחזיקים כלי רכב . לשם השוואה : בקנדה השכנה כ 50 % - בלבד מתושבי המדינה מחזיקים כלי רכב . ? מה דעתכם : א . מהן הסיבות לכך שמדינת ישראל מטילה מסים גבוהים על קניית רכב ? ב . האם המדינה צריכה להמישך במדיניות הטלת המסים על קניית רכב או ישש לבטלה ? נמקו . ג . ישעור המכוניות בארה"ב הוא הגבוה בעולם . שערו מהם הגורמים לכך . רמת מינוע : מספר כלי הרכב ( משאיות , אוטובוסים וכלי רכב פרטיים ) לכל 1 , 000 איש במדינה מסוימת . כביש ראשי בקמרון באפריקה כביש ראשי באיטליה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר