עמוד:97

שיעור הבערות בקרב נשים גבוה ברוב מדינות העולם משיעור הבערות בקרב גברים . מתוך הגברים בעולם 87 % בממוצע יודעים קרוא וכתוב , ואילו מתוך הנשים רק 77 % בממוצע יודעות קרוא וכתוב . למרות הנאמר עד כה , בדורות האחרונים יש ירידה בשיעורי הבערות בכל מדינות העולם . כיום , בראשית המאה ה21- כ 82 % - מאוכלוסיית העולם בממוצע יודעים קרוא וכתוב . הירידה בשיעור הבערות נובעת במידה רבה ממאמצי הממשלות לחסל את התופעה כמו גם מההירתמות של ארגונים בין-לאומיים רבים לקידום החינוך . חיסול הבערות הכרחי לשם פיתוח הכלכלה , התעשייה , המדע והטכנולוגיה , הצבא ועוד - והוא אחד מיעדיה המרכזיים של האנושות במילניום הקרוב . המגבלה של מדד שיעור הבערות או שיעור יודעי קרוא וכתוב היא שהוא בודק את רמת ההשכלה המינימלית של תושבי המדינה . משום כך מדד זה רלוונטי לבדיקת ההשכלה בחלק גדול של המדינות התת מפותחות , אך אין הוא רלוונטי כלל למדינות המפותחות , שכל תושביהן יודעים קרוא וכתוב כבר שנים רבות . מדדים נוספים הקשורים להשכלה מודדים את מספר שנות הלימוד הממוצע של תושבי המדינה , את ההוצאה הכספית של המדינה בתחום החינוך , ועוד . ? . 1 עיינו במפה המציגה את ישעור הבערות במדינות העולם . תארו את תפרוסת התופעה והתייחסו להבדילם שבין המדינות המפותחות למדינות הפחות מפותחות . . 2 עיינו בטבלה - " ישעור התלמידים הרשומים לבית הספר העל יסודי . " א . מהי לדעתכם המגבלה של המדד כמדד לפיתוח ? ב . לגבי כל מדינה המופיעה בטבלה - ציינו באיזו יבשת היא שוכנת , ובדקו אם יש מתאם בין רמת ההשכלה לבין היבשת שבה שוכנת כל מדינה . ג . מצאו חמש מן המדינות הלול בטבלת המדינות שבסוף הספר , צרפו לכל אחת מהן נתונים המסבירים את ישעור ההשתתפות בילמודים בבית ספר העל יסודי . הסבירו את הממצאים שלכם . . 3 א . תארו את הישנויים שהתרחשו בחלקן של הבנות בבית הספר העל יסודי . ב . מה משמעות הפערים שעדיין קיימים בין השכלת הבנים להשכלת הבנות ? שיעור התלמידים הרשומים לבית הספר העל יסודי במבחר מדינות , 2007 ( באחוזים ) מספר הבנות הרשומות לבית הספר העל יסודי לכל 100 בנים הרשומים לבית הספר העל יסודי במבחר מדינות פחות מפותחות , בשנים 2005 , 1990 שיעור הבערות בכלל האוכלוסייה מעל גיל 2007-1999 , 15 ( באחוזים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר