עמוד:96

מדדי פיתוח בתחומי החברה והרווחה מדדי הפיתוח בתחומי החברה והרווחה נגזרים מהשכלת האוכלוסייה ומרמת השירותים המסופקים לה בתחומי החינוך , התרבות , הבריאות , הדיור ועוד . שיעור יודעי קרוא וכתוב או שיעור הבערות שני מדדים אלו - שיעור יודעי קרוא וכתוב ושיעור הבערות - משקפים נקודות מבט שונות על אותו נושא , ומטרתם לקבוע את רמת ההשכלה הבסיסית של התושבים במדינות העולם . שיעור יודעי קרוא וכתוב מודד את אחוז התושבים ( הבוגרים ) היודעים לקרוא ולכתוב מתוך כלל האוכלוסייה הבוגרת . שיעור הבערות מודד את אחוז התושבים ( הבוגרים ) האנאלפבתים - שאינם יודעים קרוא וכתוב . ידיעת קרוא וכתוב היא כלי הכרחי בחייו של האדם בחברה המודרנית . הבערות בולמת את ההתפתחות האנושית , התרבותית , הטכנולוגית והמדעית ומסמנת נחשלות . במדינות המפותחות שיעור יודעי קרוא וכתוב מתקרב ל . 100 % - במדינות המוסלמיות באסיה ובצפון אפריקה , וכן במדינות אמריקה הדרומית ויתר מדינות אסיה , ידיעת קרוא וכתוב נמצאת בעלייה מתמדת ונעה בין 70 % ל 95 % - מכלל האוכלוסייה . ואולם במדינות אפריקה ובחלק ממדינות אסיה העלייה בשיעור יודעי קרוא וכתוב אטית יותר ומגיעה ל 70 % -40 % - בלבד מכלל האוכלוסייה . הגורמים לשיעורי הבערות הגבוהים במדינות התת מפותחות נובעים בדרך כלל ממצוקה כלכלית . בקרב מדינות אלו יש מדינות שאין בהן חוק חינוך חובה , אך גם באלה שבהן החוק קיים , במקרים רבים ההורים אינם שולחים את ילדיהם לבית הספר משום שהם נזקקים לעזרתם בפרנסת המשפחה . בחברות מסורתיות אחדות יש העדפה מודעת של הבערות על פני הידע מטעמים אידאולוגיים או דתיים , והתופעה הבולטת ביותר בהקשר זה היא מניעה מכוונת של השכלה מנשים . המצוקה הכלכלית מכתיבה גם את רמת שירותי החינוך שהמדינה נותנת לאזרחיה : המדינות התת מפותחות מתקשות להפנות תקציבים לבניית בתי ספר ולציודם , להכשרת מורים ולתשלום משכורותיהם . לעומת זאת ברוב המדינות המפותחות שיעור הבערות הנמוך נובע ממסורת ארוכת שנים של לימוד והקניית ידע , מיצירת תנאי לימוד נוחים , מיישום של חוק חינוך חובה , ומהשקעה כספית גבוהה של הממשלות בחינוך הילדים והמבוגרים . עם זאת יש לציין שתופעת הבערות נפוצה גם בקרב אוכלוסיות חלשות במדינות המפותחות - ובמיוחד בקרב קבוצות מהגרים . שיעור יודעי קרוא וכתוב : ( literacy ( אחוז התושבים הבוגרים ( בני 15 ומעלה ) היודעים לקרוא ולכתוב בשפה אחת לפחות . שיעור הבערות : ) illiteracy ( אחוז התושבים הבוגרים ( בני 15 ומעלה ) שאינם יודעים לקרוא ולכתוב . כיתת לימוד בקניה כיתת לימוד בארה"ב

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר