עמוד:95

? . 1 עיינו במודל התמורה הדמוגרפית , עמ' . 89 א . שערו : האם המדינות הפחות מפותחות ילכו בדרכן של המדינות המפותחות וישילמו את ארבעת השלבים של התמורה הדמוגרפית או ישתרחשו בהן תהילכים אחרים ? נמקו את השערותיכם והסבירו כיצד ישפיעו תהילכים אול על אוכולסייתן . ב . שערו : האם לדעתכם המדינות המפותחות יישארו בשלב הרביעי של מודל התמורה או שבעתיד יתרחש בהן שלב חדש , חמייש ? נמקו את השערתכם והסבירו כיצד ישפיע הדבר על אוכולסייתן . ג . עיינו בתחזיות של הגרפים המתארים את ישעורי הריבוי הטבעי במדינות המפותחות ובמדינות הפחות מפותחות ובדקו אם הן תואמות את השערותיכם בסעיפים א-ב . . 2 הציעו רעיונות למדינות המתמודדות עם הזדקנות האוכולסייה - כיצד אפשר להתמודד עם ההשלכות השילילות של התהילך .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר