עמוד:92

להרכב האוכלוסייה - חשיבות רבה מבחינה כלכלית . לכל אחת מקבוצות הגיל - צרכים ותפקידים חברתיים וכלכליים שונים . קבוצת הבוגרים ( 64-15 ) היא קבוצת האנשים העובדים , ועליהם מוטל עיקר נטל הפרנסה של האוכלוסייה . משום כך מכנים קבוצה זו בשם " האוכלוסייה הנושאת" . לעומתם קבוצת הילדים וקבוצת הקשישים הן האוכלוסיות הנתמכות , התלויות לפרנסתן בקבוצת הבוגרים . גידול באוכלוסיית הקשישים שאינה עובדת , וחוסר האיזון שנוצר בינה לבין קבוצת הבוגרים ( הקבוצה הנושאת , ( יוצרים מעמסה כלכלית כבדה על האוכלוסייה הנושאת ועל מוסדות המדינה המטפלים ברווחת התושבים . האוכלוסייה העובדת , באמצעות המסים שהיא משלמת , מממנת את הוצאות הפנסיה , השירותים הרפואיים ושירותי הפנאי של אוכלוסיית הקשישים , וכשזו הולכת וגדלה במהירות - גדל החשש שהאוכלוסייה העובדת לא תוכל לעמוד בכך . ואמנם מדינות רבות חוות כבר היום משבר תקציבי בשירותי הרפואה והרווחה . הזדקנות האוכלוסייה מאפיינת בעיקר את המדינות המפותחות , אבל גם במדינות הפחות מפותחות הזדקנות האוכלוסייה מעוררת דאגה . האפשרויות הכלכליות של מדינות אלו מצומצמות , ויכולתן לתמוך בקשישים קטנה . היחס בין האוכלוסייה הנושאת לאוכלוסייה הנתמכת מכונה " יחס תלות" והוא מחושב על ידי חלוקת מספר האנשים באוכלוסייה הנתמכת במספר האנשים באוכלוסייה הנושאת . תהליך הזדקנות האוכלוסייה מביא לעלייה במספרם של הקשישים בכל העולם . כבר כיום אוכלוסיית הקשישים היא כ 15 % - מאוכלוסיית המדינות המפותחות , והצפי הוא שבשנת 2050 היא תגיע ל 26 % - מאוכלוסיית המדינות האלה . במדינות הפחות מפותחות קבוצת הקשישים היא רק כ 6 % - מכלל האוכלוסייה , אבל קצב גידולה במדינות אלו מהיר . על פי תחזית מוסדות האו"ם , עד אמצע המאה ה21- יגדל מספרם של בני ה65- ומעלה בעולם כמעט פי . 3 אם תתממש התחזית , באמצע המאה , לראשונה בהיסטוריה האנושית יעלה מספר הקשישים על מספר הילדים בעולם . ב"אירופה המאפירה , " כפי שמכנים כיום את תופעת ההזדקנות ביבשת , קיימת דאגה רבה לנוכח התופעה , והאיחוד האירופי מחפש דרכים להתמודד עמה - באמצעות מגוון תמריצים לעידוד הילודה , הסתייעות במהגרי עבודה שיחזקו את האוכלוסייה הנושאת , הקלות במדיניות ההגירה למהגרים בעלי מיומנויות נדרשות ועוד . אוכלוסיית יפן מצטמצמת ומזדקנת יפן היא אחת המדינות המפותחות בעולם , ואוכלוסייתה גדולה , אך הולכת ומצטמצמת - וחלקם של הקשישים באוכלוסייה הולך וגדל . בשנת 2005 נרשם ביפן , לראשונה בתולדותיה , ריבוי טבעי שלילי . אם תימשך מגמה זו , תצטמצם אוכלוסיית יפן תוך כ50- שנה מ126- מיליון ( מקום עשירי בעולם ) ל100- מיליון בני אדם . שיעור הילודה ביפן נמוך , ורבים מתושביה מעדיפים לפתח קריירה מקצועית ולא להינשא כלל , או להינשא בגיל מבוגר . בגלל שעות העבודה הארוכות וההוצאות הכספיות הגבוהות הכרוכות בגידול ילדים , זוגות רבים מסתפקים בילד אחד . בנתוני תוחלת החיים - יפן נמצאת במקום הראשון בעולם . הנשים היפניות מאריכות ימים עד גיל 85 . 5 בממוצע , והגברים - עד גיל 78 . 5 בממוצע . תוחלת החיים הגבוהה במיוחד , בתוספת שיעורי התמותה והילודה הנמוכים , גורמים להזדקנות גדולה במיוחד של אוכלוסיית יפן . כבר כיום אחד מכל חמישה יפנים הוא בן 65 ומעלה , וצופים כי עד שנת 2050 כל אדם שלישי ביפן יהיה בן יותר מ65- שנים . קשישים יפנים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר