עמוד:91

מדד הרכב המינים והרכב הגילים של האוכלוסייה הרכב האוכלוסייה , כלומר - ההתפלגות שבין קבוצות הגיל והמין ( זכרים ונקבות , ( שונה ממדינה למדינה ומשתנה גם לאורך זמן . בעקבות תהליכי הפיתוח המתרחשים בעולם והשינויים הדמוגרפיים הנלווים אליהם ( ירידה בשיעורי התמותה והילודה , ועלייה בתוחלת החיים , ( חל שינוי בולט גם בהרכב האוכלוסייה במדינות העולם . את הרכב האוכלוסייה נהוג להציג באמצעות פירמידת הגילים . הפירמידה היא סרטוט המתאר את הרכב הגילים והמינים של אוכלוסייה בזמן מסוים , והמבנה שלה משתנה בהתאם להבדלים בגודלה של כל אחת מקבוצות הגיל והמין - במדינות העולם השונות . באמצעות פירמידת הגילים אפשר להשוות את הרכב האוכלוסייה של מדינות שונות . כמו כן אפשר לבחון פירמידות גילים של מדינה מסוימת בפרקי זמן שונים - וללמוד על השינויים הדמוגרפיים שהתרחשו בה . במדינות שבהן שיעור הילודה גבוה ותוחלת החיים קצרה - קבוצת הילדים ( בני ( 14-0 גדולה , וקבוצת הקשישים ( בני 65 ומעלה ) קטנה . מבנה כזה , שצורתו פירמידה בעלת בסיס רחב , מעיד על אוכלוסייה צעירה . מבנה כזה מאפיין בדרך כלל מדינות תת מפותחות ( ראו פירמידת הגילים של בורקינה פסו . ( במדינות מפותחות , לעומת זאת , שבהן שיעורי הילודה נמוכים ותוחלת החיים ארוכה - קבוצת הילדים קטנה יחסית , וקבוצת הקשישים גדולה . לעתים קבוצת הקשישים במדינה - גדולה מקבוצת הילדים באותה מדינה . מבנה כזה מעיד על אוכלוסייה מזדקנת , והוא מאפיין מדינות מפותחות רבות ( ראו פירמידת הגילים של יפן . ( 20 20 פירמידת גילים : דיאגרמת עמודות היוצרות צורה של מעין פירמידה המתארת את הרכב הגילים והרכב המינים של אוכלוסייה מסוימת בזמן מסוים . אוכלוסייה צעירה : אוכלוסייה שחלקה של קבוצת הילדים ( 14-0 ) בקרבה גדול במיוחד . אוכלוסייה צעירה אופיינית למדינות פחות מפותחות . אוכלוסייה מזדקנת : אוכלוסייה שחלקה של קבוצת הקשישים בקרבה הולך וגדל . אוכלוסייה מזדקנת אופיינית במיוחד למדינות המפותחות . אוכלוסייה נושאת : כינוי שניתן לקבוצת הבוגרים באוכלוסייה . ( 64-15 ) אוכלוסייה נתמכת : כינוי שניתן לקבוצת הילדים ולקבוצת הקשישים באוכלוסייה . יחס תלות : היחס בין האוכלוסייה הנתמכת לאוכלוסייה הנושאת . מהגרי עבודה ) עובדים זרים : ( אנשים העוזבים את ארצם ומגיעים למדינה אחרת לתקופה קצובה על מנת לעבוד בה . מדינות רבות זקוקות לכוח עבודה מיומן שחסר בתחומן והן " מייבאות" מהגרי עבודה בהתאם לצורכיהן , לרוב באמצעות חברות כוח אדם .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר