עמוד:90

תוחלת חיים נמוכה בסווזילנד תוחלת החיים הממוצעת של הגברים והנשים בסווזילנד , השוכנת בחלקה הדרומי של אפריקה , היא כ46- שנים ( בשנת , ( 2008 על פי נתוני הבנק העולמי , ואף פחות מזה - על פי מקורות אחרים . אחת הסיבות העיקריות לתוחלת החיים הנמוכה במדינה זו היא מגפת האיידס . יותר מ 39 % - מתושבי סווזילנד נפגעו מנגיף האיידס : כל אדם שלישי במדינה או חולה באיידס או נשא של הנגיף , וכל אדם חמישי כבר נכנע למחלה במהלך 30 השנים האחרונות . היעדר הסברה והכוונה איך להימנע מהמחלה , היעדר אכיפה וטיפול ממשלתי - וכמובן היעדר טיפול רפואי-תרופתי מתאים - כל אלו העמיקו את התופעה ומקשים על תושבי סווזילנד להתמודד עם המחלה ותוצאותיה . הסיבות לשינויי היחס בין שיעור הילודה לשיעור התמותה בכל שלב בשלב 1 שירותי הרפואה , התברואה והחינוך מוגבלים בהיקפם וברמתם , ורק אוכלוסייה מצומצמת זוכה להם . הנשים יולדות ילדים רבים מתוך אמונה דתית ותפיסה חברתית . לידת ילדים רבים נתמכת בעובדה שהם מסייעים בפרנסת המשפחה ובידיעה שחלקם ימותו בטרם יגיעו לבגרות . בשלב - 2 בעקבות תהליכי תיעוש ופיתוח - שירותי הרפואה והתברואה מתקדמים , ושיעורי התמותה יורדים . עדיין אין מסגרת חינוך כוללת , השתתפות הילדים בפרנסת המשפחה עדיין חשובה , ועדיין אין מודעות לאפשרות של תכנון המשפחה . משום כך שיעורי הילודה עדיין גבוהים , וקצב הריבוי הטבעי גבוה מאוד . בשלב 3 שיעורי התמותה ממשיכים לרדת בעקבות התפתחויות טכנולוגיות . גם שיעורי הילודה יורדים בעקבות שירותי החינוך המתקדמים . התושבים מתחילים לתכנן את גודל המשפחה ולהוליד פחות ילדים . מעמד הנשים נמצא במגמת עלייה , גיל הנישואים עולה , השכלת הנשים עולה , והן יוצאות מן המסגרת הביתית ועוזרות בפרנסת המשפחה , ועל כן יולדות פחות ילדים . התוצאה היא ירידה בשיעור הריבוי הטבעי . בשלב 4 רמת הרפואה ורמת התברואה ממשיכות לעלות , ואתם ממשיכים לרדת שיעורי התמותה . רמת החינוך ומעמד האישה ממשיכים לעלות , ותפקידי האישה משתנים ( נשים רבות עוסקות בלימודים , בפרנסה ובבניית קריירה ) - סיבה נוספת לשיעורי הילודה הנמוכים . שיעורי הילודה והתמותה נמוכים - והריבוי הטבעי נמוך מאוד . הקשר בין השלבים של מודל התמורה הדמוגרפית לבין רמת הפיתוח של המדינות מודל התמורה הדמוגרפית מציג את השינויים שהתרחשו ועודם מתרחשים בקרב אוכלוסיית העולם . עם זאת , על אף הדמיון בסדר השלבים , התקופה שבה החל כל שלב ומשך הזמן שלו - שונים ממדינה למדינה . במדינות המפותחות החלו השינויים הדמוגרפיים להתרחש לפני כ200- שנה , ומאז עברו אוכלוסיותיהן את כל ארבעת השלבים המתוארים לעיל . במהלך שנים אלו חלה במדינות המפותחות ירידה גדולה הן בשיעורי התמותה הן בשיעורי הילודה , ועקב כך גם בשיעורי הריבוי הטבעי . כיום ( 2010 ) שיעורי הריבוי הטבעי במדינות אלו נמוכים מאוד , ולעתים אף שליליים . במדינות הפחות מפותחות החלו להתרחש שינויים דמוגרפיים רק במאה ה - 20- זמן רב אחרי שהתרחשו במדינות המפותחות , ומשום כך מרבית המדינות האלה נמצאות בשלב השלישי של התמורה הדמוגרפית . מרבית המדינות התת מפותחות נמצאות בשלב השני של מודל התמורה : הן נהנות מהישגי הרפואה המתקדמת של המדינות המפותחות , ולכן שיעור התמותה נמצא בירידה חדה , אבל שיעורי הילודה עדיין גבוהים . במדינות אלו גידול האוכלוסייה עדיין מהיר . יישום מודל התמורה הדמוגרפית מודל התמורה הדמוגרפית , המתבסס על ניסיונן של המדינות המפותחות , מאפשר לחזות במידה מסוימת את הצפוי למדינות הפחות מפותחות , שטרם עברו את כל ארבעת השלבים . ואולם אין באפשרותו לאמוד את קצב השינוי , ולפיכך גם לא להצביע על המועד שבו יתרחש כל שלב . זאת ועוד : כמו בכל מודל , נשאלת השאלה - אם הוא תקף לכל המדינות ולכל התקופות . האם גם במדינות התת מפותחות יתרחשו כל ארבעת שלבי השינוי הדמוגרפי כמו במדינות המפותחות ? האם גם אוכלוסיותיהן יעברו מן השלב השני אל השלישי , וממנו - אל השלב הרביעי ? אולי חלק מהמדינות ידלגו על שלב זה או אחר ? ואולי כיום , בעידן הגלובליזציה , יתרחשו בהן שינויים דמוגרפיים אחרים , שאינם מתוארים במודל זה ? זאת יהיה אפשר לדעת רק בעתיד . מרפאת איידס בקמרון

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר