עמוד:89

מודל התמורה הדמוגרפית - השינויים הדמוגרפיים לאורך הזמן כפי שראינו , קצב גידול האוכלוסייה תלוי בשיעורי הילודה ובשיעורי התמותה , כלומר בריבוי הטבעי . שיעורי הילודה והתמותה משתנים ממדינה למדינה , ולאורך זמן בתוך כל מדינה . ואולם כשמעיינים בשינויים שהתרחשו במדדים אלו לאורך זמן , רואים ירידה הן בשיעורי התמותה הן בשיעורי הילודה . את השינויים הדמוגרפיים האלה מקובל לתאר באמצעות מודל בן ארבעה שלבים , הנקרא "מודל התמורה הדמוגרפית" : מודל התמורה הדמוגרפית : דגם המתאר ארבעה שלבי שינוי בשיעורי הילודה , התמותה והריבוי הטבעי המתרחשים במדינות שונות לאורך זמן . הדגם מבוסס על הניסיון שנצבר במדינות המפותחות , ומתאר את המעבר שחל בהן משיעורי ילודה ותמותה גבוהים בעבר לשיעורי ילודה ותמותה נמוכים כיום . עיינו בגרף ובהסברים . א . הסבירו במה דומים ובמה שונים שלבים . 4 , 1 ב . היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר . ציינו באיזה שלב של מודל התמורה הדמוגרפית מצויה כל אחת מן המדינות האלה : גרמניה , בוצוואנה , קוסטה ריקה . הסבירו את קביעתכם באמצעות הנתונים המתאימים . תוחלת החיים במדינות העולם , 2009 ( בשנים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר