עמוד:88

? . 1 נתחו את הגרף שלפניכם : תארו את מהלך הישנוי של ישעורי התמותה בשולש קבוצות המדינות , תארו את המשותף להן ואת ההבדילם ביניהן בתהילך הישנוי . . 2 השוו גרף זה לגרף המתאר את ישעורי היולדה . מה משותף לתהילכים המיוצגים בנשי הגרפים , ומה ההבדילם ביניהם ? . 3 ישעור התמותה באיטילה ובילבריה בנשת 2008 היה זהה ועמד על 10 פטירות ל 1 , 000- תושבים , אבל הגורמים לישעורי תמותה אלה שונים . הסבירו משפט זה . היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר . מדד שיעורי הילודה ומדד שיעורי התמותה - הערה חשובה לסיכום : הירידה בשיעורי הילודה אטית יותר מן הירידה בשיעורי התמותה , והיא החלה בשלב מאוחר יותר , זאת משום שאת שיעורי התמותה אפשר להוריד בקלות יחסית על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים פשוטים ( חיסונים נגד מחלות , הדברת מזיקים מפיצי מחלות ועוד . ( ואילו כדי להוריד את שיעורי הילודה יש לשנות הרגלים ומנהגים חברתיים , שאינם משתנים בקלות . זאת ועוד : בעוד שבכל החברות קיימת מוטיבציה להוריד את שיעורי התמותה , לא בכולן קיימת מוטיבציה להוריד את שיעורי הילודה . מדד תוחלת החיים הירידה בתמותה הביאה לעלייה בתוחלת החיים של האדם . מדד תוחלת החיים נחשב למדד דמוגרפי חשוב להשוואת רמות הפיתוח במדינות השונות , מפני שהוא מושפע ממכלול המאפיינים של המדינה ושל הפרט הקשורים לרמת הפיתוח : מרמת שירותי הבריאות במדינה , החינוך , התזונה , תנאי הדיור , איכות הסביבה , סגנון החיים , הרווחה , התעסוקה , הכלכלה , התברואה - ומגורמים רבים נוספים . מדד זה מבחין היטב בין המדינות המפותחות , שתוחלת החיים של תושביהן גבוהה - לבין המדינות הפחות מפותחות , שתוחלת החיים של תושביהן נמוכה . בעבר נהגו לחשוב כי יש מגבלה לעלייה בתוחלת החיים , וכי בשנים הקרובות תיפסק העלייה בתוחלת החיים הממוצעת . כיום מתברר שהגבול העליון של תוחלת החיים עדיין רחוק , וגם בשנים האחרונות יש עלייה מרשימה בתוחלת החיים במרבית מדינות העולם . מעניין לציין כי ברוב מדינות העולם תוחלת החיים של הנשים גבוהה בשנים אחדות מתוחלת החיים של הגברים , ולפיכך מתפרסמים , לצד הנתון הממוצע , נתונים נפרדים לשני המינים . חוקרים מתחומים שונים העלו השערות שונות המנסות להסביר את התופעה , אך עדיין אין לה הסבר ברור . תוחלת חיים : ( expectancy life ( אורך החיים הממוצע הצפוי לאדם , ביום היוולדו , בתנאי החיים הנוכחיים במקום היוולדו . ? . 4 בחרו שתיים מן המדינות שבטבלה , שתוחלת החיים בהן קיצונית - גבוהה מאוד או נמוכה מאוד - והסבירו את הגורמים להבדל בתוחלת החיים בין המדינות האלה . . 5 הביאו נתונים התומכים בהסבריכם . היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר ובמקורות מידע נוספים . . 6 תארו את הפיזור של תוחלת החיים במדינות העולם בעזרת המפה שבעמוד הבא . שיעורי התמותה במדינות ברמות פיתוח שונות , 2050-1950 ( לכל 1 , 000 איש )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר