עמוד:84

בעזרת הריבוי הטבעי מודדים למעשה את קצב גידול האוכלוסייה בעולם . לעתים מודדים את קצב גידול האוכלוסייה באמצעות מדד נוסף הנקרא " זמן הכפלת האוכלוסייה" , שאף הוא מחושב על פי הריבוי הטבעי . ההשוואה בין הריבוי הטבעי בחברה מסוימת ובין קצב הכפלת האוכלוסייה שלה - ממחישה עד כמה שינוי קטן בריבוי הטבעי משמעותו הבדל גדול בממדי האוכלוסייה . בחברה שבה שיעור הריבוי הטבעי שלילי ( נמוך מ ( 0 % - האוכלוסייה תקטן , ולאורך זמן תיעלם . ככל שהריבוי הטבעי השלילי גדול יותר , כך האוכלוסייה תצטמצם מהר יותר . בחברה שבה שיעור הריבוי הטבעי נמוך - 1 % - יידרשו 70 שנה להכפלת האוכלוסייה . בחברה שבה שיעור הריבוי הטבעי בינוני - 2 % - יידרשו 35 שנה להכפלת האוכלוסייה . בחברה שבה שיעור הריבוי הטבעי גבוה - 3 % - יידרשו 23 שנה להכפלת האוכלוסייה . כדי שחברה תתקיים לאורך זמן , עליה להבטיח שמספר הלידות ישווה לפחות למספר הפטירות ; וכדי שאוכלוסייתה של חברה מסוימת תגדל , עליה להבטיח שמספר הלידות יעלה על מספר הפטירות . בכמה מדינות בעולם , רובן מדינות מפותחות , שיעור הריבוי הטבעי הוא שלילי . כלומר : מספר הנפטרים במדינה גדול ממספר הנולדים . המשמעות היא שאוכלוסיית המדינות הללו מצטמקת , אלא אם הן קולטות מהגרים . בתוך כל מדינה קיימים הבדלים בין אזורים שונים ובין אוכלוסיות שונות - ברמת הפיתוח ובקצב גידול האוכלוסייה . יש מדינות מפותחות , שאוכלוסייתן גדלה בקצב אטי - אבל יש בהן אזורים או חברות שקצב גידול האוכלוסייה שלהם מהיר יותר . מדד שיעור הילודה באופן כללי אפשר לומר כי שיעור הילודה גבוה במדינות הפחות מפותחות ובמדינות התת מפותחות - ונמוך במדינות המפותחות . בשנת 2009 היה שיעור הילודה הממוצע בעולם 20 לידות לכל 1 , 000 נפש . באותה שנה היה שיעור הילודה בגרמניה נמוך פי 2 . 5 מהממוצע העולמי 8 - לידות לכל 1 , 000 תושבים . באותה שנה שיעור הילודה בניז'ר שבאפריקה היה גבוה פי 2 . 65 מהממוצע העולמי 53 - לידות לכל 1 , 000 תושבים . ואולם גם במדינות הפחות מפותחות ובמדינות התת מפותחות שיעורי הילודה מצויים במגמת ירידה ( וראו גם בהמשך מודל התמורה הדמוגרפית , עמ' . ( 89 זמן הכפלת האוכלוסייה : מספר השנים הנדרשות לאוכלוסייה במדינה מסוימת או באזור מסוים על מנת להכפיל את עצמה , בהנחה ששיעור הריבוי הטבעי בקרבה קבוע . . 1 שערו איול השלכות יש למצב שבו ישעור הריבוי הטבעי גבוה וזמן הכפלת האוכולסייה קצר . . 2 הביאו דוגמאות מישראל להבדילם בקצב גידול האוכולסייה בין אוכולסיות שונות . שיעור הריבוי הטבעי השנתי , ממוצע לשנים 2010-2005 ( באחוזים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר