עמוד:82

גידול אוכלוסיית העולם כולו נובע ממקור אחד בלבד , הריבוי הטבעי - שהוא ההפרש בין מספר הנולדים ( הילודה ) למספר הנפטרים ( התמותה . ( מכיוון שבדרך כלל מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים , הרי שבתהליך מתמשך , גדלה אוכלוסיית העולם . כדי שיהיה אפשר להשוות בין נתוני הריבוי הטבעי של מדינות העולם צריך לחשב את שיעור הריבוי הטבעי . קיים קשר בין שיעור הריבוי הטבעי לרמת הפיתוח של המדינה . שיעורי הריבוי הטבעי יורדים במשך השנים בכל המדינות - אך במדינות המפותחות הם הנמוכים ביותר , ובמדינות התת מפותחות הם הגבוהים ביותר . כך יוצא שאוכלוסיית המדינות התת מפותחות גדלה בקצב מהיר יותר מקצב הגידול של אוכלוסיית המדינות המפותחות . איך מחשבים את שיעור הריבוי הטבעי ? שיעור הריבוי הטבעי מורכב משני מדדים : שיעור הילודה ושיעור התמותה . ההפרש בין מדדים אלו הוא שיעור הריבוי הטבעי באוכלוסייה בשנה מסוימת . את הריבוי הטבעי מחשבים לכל 1 , 000 נפש ( בפרומילים , ( אך נהוג לבטא אותו גם באחוזים . חישוב לדוגמה : בשנת 2009 היה מספר הלידות הממוצע בעולם 20 - ל 1 , 000- איש , והתמותה הייתה 8 ל 1 , 000- איש . שיעור הריבוי הטבעי העולמי באותה שנה היה אם כך : ( 20-8 = ) 12 נפש לכל 1 , 000 נפש או . 1 . 2 % כאמור , כדי לחשב את גידול האוכלוסייה במדינה מסוימת או באזור מסוים בתוך מדינה - יש להוסיף לחישובי הריבוי הטבעי את נתוני מאזן ההגירה . חשוב לציין כי גידול אוכלוסיית אזור , מדינה או יישוב מסוימים נובע משני מקורות : ריבוי טבעי ומאזן ההגירה . מקום הקולט מהגרים - אוכלוסייתו גדלה ; ומקום שתושביו עוזבים אותו ומהגרים למקומות אחרים - אוכלוסייתו קטנה . הגירה - מקור נוסף לגידול האוכלוסייה ההגירה היא תנועת אוכלוסין , שבה בני אדם עוזבים את בתיהם ואת סביבתם המוכרת ועוברים לחיות במקומות חדשים . נהוג למיין את תנועות ההגירה לשני סוגים : הגירה חיצונית ( הגירה בין-לאומית ) - המהגרים חוצים גבולות מדיניים ועוברים ממדינה אחת ( מדינת המוצא ) למדינה אחרת ( מדינת היעד . ( הגירה פנימית - המהגרים עוברים ממקום מוצא למקום יעד בתחומיה של מדינה אחת . ריבוי טבעי : הגידול במספר התושבים במקום מסוים כתוצאה מילודה . את שיעור הריבוי הטבעי מחשבים על ידי מציאת ההפרש בין מספר הנולדים למספר הנפטרים באוכלוסייה במהלך תקופה מסוימת . שיעור הריבוי הטבעי : ההפרש בין שיעורי הילודה לשיעורי התמותה - ההפרש בין מספר הנולדים למספר הנפטרים בשנה מסוימת לכל 100 נפש או לכל 1 , 000 נפש . שיעור ילודה : מספר הנולדים באוכלוסייה בשנה מסוימת , לכל 1 , 000 נפש . שיעור תמותה : מספר הנפטרים באוכלוסייה בשנה מסוימת , לכל 1 , 000 נפש . מאזן הגירה : ההפרש בין התושבים הנכנסים להתגורר במקום מסוים לבין התושבים היוצאים ממנו למקום אחר .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר