עמוד:80

השינויים במגזר השירותים - המגזרים השלישוני , הרביעוני והחמישוני במגזר השירותים מתרחשים תהליכי השינוי הגדולים ביותר , ומספר העובדים במגזרים השלישוני , הרביעוני והחמישוני עצום : כיום במרבית המדינות רוב העובדים כלולים במגזר השירותים . עם זאת , העלייה המרשימה ביותר במספר העובדים בשירותים נרשמת במדינות המפותחות - ובעיקר בשירותי המידע הכלולים במגזר הרביעוני . התהליכים העיקריים המעודדים את צריכת השירותים : עלייה בהכנסה - אחוז המועסקים בענף השירותים גדל במקביל לעלייה המתמדת ברמת ההכנסה לנפש . אנשים שהכנסתם טובה מעדיפים להקדיש פחות זמן למילוי מטלות שונות , והם מעסיקים לשם כך נותני שירותים , המבצעים את המטלות בעבורם . לדוגמה : מזון מהיר קנוי מחליף את הבישול הביתי , ואנשי מקצוע מחליפים את בני המשפחה בתיקונים שונים בבית . עלייה בתוחלת החיים - בימינו מתרחשים שינויים בהרכב האוכלוסייה בעולם , והבולטים שבהם - הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים . עקב תהליכים אלו גדל הביקוש לשירותי רפואה . זאת ועוד : רמת החיים העולה במדינות רבות מייצרת ביקוש לשירותי בריאות מגוונים ואיכותיים יותר , ומכאן להגדלת מספר העובדים בתחום . עלייה בביקוש לשירותי חינוך - הביקוש לשירותי חינוך גובר בעקבות תהליכי הגלובליזציה , העלייה בנגישות למידע , הרצון להשקיע בהון האנושי והצורך ההולך וגובר בבעלי מקצוע מיומנים . העלייה בביקוש לשירותי חינוך יוצרת מקומות עבודה רבים , ושיעור המועסקים בחינוך מצוי בעלייה מתמדת . גידול בהיקף העובדים במגזר הציבורי - תפקידה של המדינה הוא לנהל ולארגן את החיים בתחומה . תרומתה של המדינה לגידול מספר העובדים במגזר השירותים באה לידי ביטוי בשתי דרכים : באופן ישיר - כמעסיק במגוון השירותים שהמדינה מספקת לאזרחיה ( הממשל הפדרלי בארה"ב למשל הוא כיום המעסיק הגדול במדינה , הוא מעסיק יותר מ2- מיליון עובדים . ( באופן עקיף - באמצעות מגוון חוקים , תקנות ומגבלות שהמדינה קובעת , המייצרים עבודה לרואי חשבון , עורכי דין , יועצים למיניהם ועוד . התפלגות המועסקים למגזרי התעסוקה הראשיים במבחר מדינות , 2005-1990 ( באחוזים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר