עמוד:79

השינויים במגזר התעשייה - המגזר השניוני החל בתקופת המהפכה התעשייתית באירופה במאה ה19- נעשה המגזר השניוני , מגזר התעשייה , למגזר המעסיק כוח אדם גדול . עם הקמתם של מפעלי תעשייה גדולים , שעבדו בשיטת הסרט הנע , והגירת כפריים רבים אל הערים - גדל מאוד מספר המועסקים בתעשייה במדינות המערב , שהיום הן המדינות המפותחות בעולם . לקראת סוף המאה ה20- הצטמצם אחוז המועסקים בתעשייה במדינות המפותחות - והוא עומד כיום על כ 20 % - מכלל העובדים . צמצום אחוז המועסקים בתעשייה במדינות אלו נובע מן ההתפתחות הטכנולוגית - מכונות ומכשור מחליפים את עבודת הידיים במפעלים ; מפעלי התעשייה המסורתית , עתירי העבודה , עוברים אל המדינות הפחות מפותחות ; ומפעלי ההייטק עתירי הידע והמכשור המתקדם , המחליפים אותם , אינם זקוקים לכוח אדם רב . במדינות הפחות מפותחות ענפי התעשייה נמצאים כיום בתהליכי צמיחה מהירים , ובהתאם לכך במדינות שבהן תהליך התיעוש מהיר עולה מספר המועסקים בתעשייה . במדינות אחרות , בעיקר במדינות התת מפותחות , העלייה במספר המועסקים בתעשייה עדיין קטנה . . 1 ציינו את המדינות שבהן חל ישנוי גדול בישעור המועסקים בחקלאות לאורך זמן . . 2 בדקו בטבלת המדינות שבסוף הספר , בדירוג המדינות לפי אינדקס הפיתוח של האו " ם : מי מהמדינות בטבלה שלפניכם נמצאת בקבוצת המדינות המפותחות , ומי בקבוצת הפחות מפותחות ? . 3 תארו את הקשר שבין ישעור המועסקים בחקלאות כיום לבין רמת הפיתוח של המדינה . שינויים בשיעור המועסקים בחקלאות במבחר מדינות , 2004-1961 ( באחוזים ) חדר סטרילי במפעל לייצור מוצרים אופטיים בסין חייט בעיירה ג'ונג'ונו בהודו

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר