עמוד:78

שיעור המועסקים בחקלאות בין המדדים לבדיקת השינויים במגזר הראשוני - שיעור המועסקים בחקלאות הוא מדד המבחין היטב בין מדינות העולם . ברוב המדינות הפחות מפותחות שיעור המועסקים בחקלאות גבוה , בעוד שבמדינות המפותחות שיעור המועסקים בחקלאות נמוך מאוד ( אחוזים בודדים עוסקים בחקלאות . ( במדינות שרמת הפיתוח שלהן גבוהה , העבודות החקלאיות מתבצעות באמצעים טכנולוגיים חדישים - שלהפעלתם נדרש כוח עבודה מועט ואחוז מועסקים נמוך . לעומת זאת במדינות שרמת הפיתוח הכלכלי שלהן נמוכה , החקלאות מסורתית , השימוש באמצעים טכנולוגיים ובמיכון חקלאי מועט , ועל כן דרוש כוח עבודה רב לייצור החקלאי - ואחוז החקלאים גבוה . ירידה בשיעור המועסקים בחקלאות לאורך השנים במדינה מסוימת מצביעה לרוב על שיפור ברמתה הכלכלית של המדינה ( עוד על העיסוק בחקלאות - ביחידה . ( 4 המגבלה של מדד שיעור המועסקים בחקלאות נובעת מן ההבדלים בהגדרת המועסקים בחקלאות . האם חקלאים נחשבים אנשים העוסקים בחקלאות בלבד או גם מי שהחקלאות היא רק חלק מפרנסתם ? האם כל מי שמתגורר ביישוב כפרי מוגדר כחקלאי או רק מי שמתפרנס מחקלאות ? ומי שחי בכפר ומשכיר לתושבים מכונות חקלאיות - האם הוא חקלאי ... ? ההתייחסות השונה להגדרת החקלאים מקשה לערוך השוואות מהימנות בין המדינות . שינויים בשיעור המועסקים בחקלאות בשוודיה שטחה של שוודיה הוא כ450- אלף קמ"ר , מתוכם פחות מ 10 % - ראויים לעיבוד חקלאי , בעיקר במישורים הדרומיים של המדינה . בראשית המאה ה , 19- כאשר במדינות רבות בצפון אירופה ובמערבה התחוללה המהפכה התעשייתית , הייתה שוודיה אחת הארצות העניות באירופה , ו 90 % - מאוכלוסייתה עסקו בחקלאות . הייתה זו חקלאות מסורתית ששימשה לקיום ולסחר מקומי . לאחר כ150- שנים נעשתה שוודיה לאחת המדינות המפותחות באירופה ובעולם כולו . בשנות ה80- של המאה ה20- עבדו 6 % מכוח התעסוקה במדינה בחקלאות , ובשנת 2008 כ 1 % - בלבד . חקלאי שוודיה , אף שחלקם הוא רק 1 % מכוח העבודה במדינה , מספקים יותר מ 80 % - מתצרוכת המזון שלה . זהו הישג מרשים , המעיד שהחקלאות בשוודיה מודרנית ומשוכללת , ותנובתה רבה . שיעור המועסקים בחקלאות : סך כל התושבים העובדים בחקלאות יחסית לכלל העובדים במדינה מסוימת . ספינת דיג מודרנית באיסלנד דיג בווייטנאם , בשיטה מסורתית : הגלילים שעל הסירה מוכנסים למים ומשמשים מלכודות לדגים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר