עמוד:76

עבור 10 דולר אפשר לרכוש הרבה יותר מכפי שאפשר לרכוש במטבע האירופי - האירו - שמקבלים באיטליה עבור אותם 10 דולר . בסכום זה אפשר לקבל בהודו ארוחה מפוארת במלון מדרגה גבוהה , בו בזמן שבמילנו לדוגמה יכול להגיע מחירה של אותה ארוחה ל100- דולר ... וכך - משום שכוח הקנייה של דולר ארה"ב שונה ממדינה למדינה - השימוש בתמ"ג להשוואה בין מדינות אינו מדויק . כדי לנטרל את השפעת ההבדלים בשערי החליפין לצורך חישוב התמ"ג מקובל כיום להשתמש בשער חליפין מיוחד הנקרא " שווי כוח הקנייה" , המבטא את הערך הכספי של הסחורות והשירותים במושגים של כוח קנייה . פירוש הדבר - שבסכום כסף שערכו חושב באמצעות שער חליפין זה אפשר לחשב מחיר של סל סחורות ושירותים זהה בכל המדינות . כך אפשר להשוות באופן מדויק יותר את ערך הסחורות והשירותים בין המדינות השונות . מגבלה נוספת נובעת מכך שהתמ"ג אינו מתייחס לתשומות הנדרשות לייצור התוצר . לדוגמה : אם כלל העובדים עובדים שעות רבות יותר - יעלה התוצר , אך רווחת התושבים תיפגע מפני ששעות הפנאי שלהם יפחתו . הקושי לאמוד את כלל ההכנסות במשקים שקיים בהם מגזר בלתי פורמלי גדול - מהווה אף הוא מגבלה . צריכת האנרגיה צריכת האנרגיה לנפש תלויה ברמת הפיתוח של המדינה וברמת החיים של התושבים במדינה . ככל שהמדינה מתועשת יותר - היא צורכת יותר אנרגיה כדי לתפעל את המיכון התעשייתי ואת הטכנולוגיות המתקדמות שבהן משתמשים בכל תחומי הכלכלה . כמו כן , ככל שרמת החיים של תושבי המדינה גבוהה יותר והם מקיימים אורח חיים מודרני יותר - הם משתמשים במוצרים ובשירותים הצורכים יותר אנרגיה : מכוניות , מיזוג אוויר , מכשירי חשמל ביתיים וכדומה . צריכת האנרגיה נמדדת בשעט"ן - שווה ערך לטון נפט , ומאפשרת להשוות את צריכת האנרגיה בין מדינות ברמת פיתוח שונה . המגבלה של מדד זה נובעת מכך שלא כל צריכת האנרגיה במדינה מובאת בחשבון . במדינות רבות בעולם , ובמיוחד במדינות התת מפותחות , משתמשים במקורות אנרגיה הזמינים בסביבה - כמו עץ וגללי בעלי חיים להסקה , לבישול ולהפעלת בתי מלאכה קטנים . על מקורות אנרגיה אלו אין נתונים , והם אינם נכללים בנתונים של צריכת האנרגיה במדינה . מגבלה נוספת של המדד הזה : צריכת האנרגיה קשורה גם לאורחות חיים שאינם קשורים לרמת הפיתוח , ואלה אינם באים לביטוי במדד זה . לדוגמה , ארה"ב ויפן דומות למדי ברמת הפיתוח שלהן , ובכל זאת צריכת האנרגיה לנפש בארה"ב גדולה מזו של יפן . הסיבה לכך היא שהאמריקנים מעדיפים להשתמש ברכבם הפרטי , ואילו היפנים מעדיפים להשתמש בתחבורה ציבורית , וכך הם חוסכים אנרגיה רבה . ? . 1 סרטטו גרף . ציר הx- יתאר את התמ"ג , וציר הy- יתאר את צריכת האנרגיה . מקמו על גבי הגרף את המדינות שבטבלה והשוו את דירוגן לפי צריכת האנרגיה לדירוגן לפי התמ"ג . א . נסחו את הקשר בין המשתנים . איזו מדינה יוצאת דופן בטבלה ? שערו את הסיבות לכך . ב . הסתמכו על הקשר שמצאתם ושערו את צריכת האנרגיה של צרפת ושל אתיופיה לפי נתוני התמ"ג נלפש שלהן ( צרפת , 41 , 970 - אתיופיה . ( 245 - בדקו את השערתכם בטבלת המדינות שבסוף הספר . . 2 כתבו רישמה של מוצרי חשמל שהיו בבית הוריכם או בבית סביכם כשהם היו ילדים , והשוו למוצרים המצויים בביתכם כיום . מה אתם ולמדים מכך ? האם הממצאים שמצאתם תומכים בקשר שבין רמת חיים לצריכת אנרגיה , כפי שהוצגה בפרק , או סותרים קשר זה ? נמקו . שווי כוח קנייה בשוק המקומי : מדד המבטא את ההכנסה במושגים של כוח קנייה , ומנסה לנטרל את השפעות ההבדלים בשערי החליפין . צריכת אנרגיה לנפש : מדד כלכלי המתאר את סך כל השימושים במקורות האנרגיה השונים במדינה לנפש בשנה . בארה"ב מתגוררים כ 5 % - מאוכלוסיית העולם , אך אוכלוסייתה צורכת מדי שנה יותר מ 30 % - מכלל תפוקת הנפט העולמית .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר